Již se registrovalo 6965 mediků a lékařů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Registrací na portálu Po medině (www.pomedine.cz) a všech jeho podstránkách uděluji souhlas Po medině s.r.o. (Břeclav) se sídlem Hlavní 1434, Břeclav – Poštorná, Hlavní 1434, 691 42, IČ: 14250420 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje: 
 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Ročník studia
 • Lékařskou fakultu
 • Adresu
 1. Tyto osobní údaje je nutné zpracovávat pro účel naplňování vize portálu, tedy zkvalitňování systému českého zdravotnictví skrze aktivity a projekty zaměřené na studenty medicíny a mladé lékaře, a tedy možnost informovat registrované uživatele o novinkách souvisejících s naplňováním této vize, a také možnost informovat registrované členy o novinkách smluvních partnerů portálu Po medině. Údaje budou správcem zpracovány po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedeného účelu nebo do odvolání registrovaným uživtelem.
 2. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to zasláním e-mailu na adresu info@pomedine.cz.
 3. Dle GDPR máte právo:
 • Vzít souhlas kdykoliv zpět
 • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování