Již se registrovalo 5905 mediků a lékařů.

Edukační videa

Patologie - Germinální nádory (CZ)

53 min 59 sec

přehrát

FFix it! Přednáška od MUDr. Ondřeje Fabiána, Ph.D.

Embryologie - Hlava fétu (plodu) (CZ)

14 min 1 sec

přehrát

FFix it! Vzdělávací video od MUDr. Andrey Felšöové.

Patologie - Dystrofie bílkovin, tuků a glykogenu (CZ)

50 min 3 sec

přehrát

FFix it! Vzdělávací video přednáška od MUDr. Ondřeje Fabiána, Ph.D.

Patologie - Dystrofie extracelulární matrix, onemocnění mitochondrií a peroxizomů (CZ)

28 min 34 sec

přehrát

FFix it! Vzdělávací video přednáška od MUDr. Ondřeje Fabiána, Ph.D.

Onkologická terminologie (CZ)

33 min 51 sec

přehrát

FFix it! Vzdělávací video přednáška od MUDr. Ondřeje Fabiána, Ph.D.

Patologie - Úvod do buněčných dystrofií (CZ)

29 min 26 sec

přehrát

Přednáška na téma dystrofií. Úvod, definice, příčiny a základní rozdělení.

Patologie - Tubulointersticiální nemoci (CZ)

49 min 44 sec

přehrát

Přednáška na téma onemocnění tubulů a intersticia.

Patologie - Nemoci glomerulů (CZ)

1 hod 18 min 4 sec

přehrát

Přednáška na téma patologie glomerulonefritid a glomerulopatií

Patologie - Kardiomyopatie (CZ)

37 min 55 sec

přehrát

Přednáška na téma kardiomyopatií.

Patologie - Tuberkulóza (CZ)

50 min 35 sec

přehrát

Přednáška na téma patologie tuberkulózy

Patologie - Vrozené srdeční vady (CZ)

1 hod 21 min 20 sec

přehrát

Přednáška na téma morfologie vrozených srdečních vad

Patologie - Vaskulitidy (CZ)

42 min 59 sec

přehrát

Přednáška na téma zánětlivé choroby cév

Patologie - Leukémie, myeloproliferace (CZ)

45 min 46 sec

přehrát

Přednáška na téma patologie leukémií a dalších myeloproliferací

Patologie - Lymfomy (CZ)

1 hod 34 min 59 sec

přehrát

Přednáška na téma patologie lymfomů

Histologie - Apendix - trávicí systém

2 min 56 sec

přehrát

Histologie apendixu - trávicí systém

Patologie - Melanocytární léze (CZ)

44 min 17 sec

přehrát

Sklíčkový seminář na téma melanocytárních nádorů a dalších afekcí

Patologie - Nádory periferního nervového systému (CZ)

55 min 40 sec

přehrát

Sklíčkový seminář na téma nádorů PNS

Patofyziologie - Pneumologie (respirační insuficience, dyspnea, tachypnea, saturace, cyanóza, Horovitzův index)

23 min 26 sec

přehrát

Respirační insuficience, respirační selhání, dyspnea = dušnost, tachypnea, tachykardie, cyanóza, deoxyhemoglobin = redukovaný hemoglobin, centrální a periferní cyanóza, dezorientace, delirium, Astrup, krevní plyny, parciální tlak O2, parciální talk CO2, disociační křivka, ph arteriální krve, Horovitzův index = P/F ratio, frakční příměs kyslíku v inspirovaném vzduchu.

Patofyziologie – Pneumologie (respirační insuficience, parciální = hypoxemická, hypoxemicko-hypekapnická = globální)

8 min 32 sec

přehrát

Respirační insuficience, respirační selhání, respirační insuficience I. typu = hypoxemická = parciální respirační insuficience, respirační insuficience II. typu = hypocemicko-hyperkapnicka = globální, akutní respirační insuficience, chronická respirační insuficience, astmaticky záchvat, ARDS, CHOPN = COPD, restriktivní onemocnění plic

Patofyziologie – Pneumologie (respirační insuficience, obstrukce, hypoventilace, difuze, V/Q mismatch, ARDS)

14 min 45 sec

přehrát

Příčiny respirační insuficience: hypoventilace, Myasthenia gravis, obezita, kyfoskolióza, opiáty, trauma míchy, poranění freniku, obstrukce, aspirace cizího tělesa, astmatický záchvat, COPD = CHOPN, poruchy difuze, kardiogenní edém plic, nekardiogenní edém plic, pneumonie, ARDS, sepse, aspirace žaludeční stavy, ventilačně-perfuzní mismatch, pravolevý zkrat, zvětšení mrtvého prostoru

Patofyziologie – Nefrologie (pyramida, papila, vas afferens a efferens, NSAIDs, ACEi, ARB, diabetes = DM, HT)

20 min 52 sec

přehrát

Nefrologie úvod, ledvinná pyramida, ledvinná papila, ledvinná pánvička, vas afferens, vas efferens, prostaglandiny, NSAIDs, ibuprofen, ACEi, blokátory receptoru pro angiotensin, losartan, diabetes mellitus, hypertenze, papilární nekróza.

Patofyziologie – Nefrologie (acute kidney injury, chronic kidney disease, rhabdomyolýza, tumor lysis syndrome)

27 min 47 sec

přehrát

Akutní ledvinné poškození, chronické onemocnění ledvin, AKI indukované kontrastní látkou, rhabdomyolýza, myoglobin, hemoglobin, hyperurikemie, hyperkalemie, tumor lysis syndrome, hyperfosfatemie, hypokalcemie, hemolyza, EKG, arytmie, maraton, cyklistické závody, dehydratace, NSAIDs, glomerulonefritidy, nefritický syndrom, diabetická nefroskleróza, nefrotický syndrom, vaskulitidy, GFR.

Patofyziologie – Nefrologie (funkce ledvin, pH, urea, kreatinin, EPO, PTH, kalcitriol, renální osteodystrofie)

15 min 5 sec

přehrát

Funkce ledvin a jejich poruchy, purifikační funkce, pH, ionty, Na+, K+, Mg2+, Ca2+, fosfáty, urea, kreatinin, erytropoetin, normocytární normochromní anemie, anemie chronických chorob, kalcitriol, hypokalcemie, hyperfosfatemie, renální osteodystrofie = renální osteopatie, odbourávání PTH, odbourávání inzulinu.

Patofyziologie – Nefrologie (azotemie, BUN, kreatinin, uremie, perikarditida, end-stage renal disease = ESRD)

24 min 35 sec

přehrát

Azotemie, blood-urea nitrogen, kreatinin, krvácení do GIT, svalová hmota, uremie = uremický syndrom, uremická kolitida, uremická perikarditida, uremická encefalopatie, krvácení, trombocytopatie, petechie, snížená imunita, DM, hypertenze, glomerulonefritidy, intersticiální nefritida, alergie na penicilin, sulfátové deriváty, end-stage renal disease, dialýza, transplantace, desmopresin, polycystická choroba ledvin, hyperkalemie, hyperfosfatemie, hypokalcemie, hypermagnesemie

Patofyziologie – Nefrologie (specifická hmotnost moci, izostenurie, srpkovitá anemie, sickle cell anemia & trait)

17 min 36 sec

přehrát

Izostenurie, hyperstenurie, hypostenurie, specifická hmotnost moči = relativní hustota moči, srpkovitá anemie, sickle cell disease, sickle cell trait, trombózy, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, papilární nekróza, NSAIDs.

Patofyziologie – Nefrologie (akutní poškození ledvin, chronické onemocnění ledvin, azotemie, uremie, ESRD, dialýza)

17 min 39 sec

přehrát

Akutní poškození ledvin = acute kidney injury, chronické onemocnění ledvin = chronic kidney disease, azotemie, blood urea nitrogen, kreatinin, uremie = uremický syndrom, end-stage renal disease, dialýza, perikarditida, kolitida, hyperkalemie, fluid overload, metabolická acidóza, vitamin D, kalcitriol, hypokalcemie, anemie

Patofyziologie – Nefrologie (nefritický a nefrotický syndrom, hematurie, hypertenze, proteinurie, dyslipidémie)

12 min 28 sec

přehrát

Nefriticko-nefrotické spektrum, nefritický syndrom, nefrotický syndrom, hematurie, dysmorfní erytrocyty, proteinurie, snížení onkotického tlaku, dyslipidemie, ateroskleróza, infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, hluboká žilní trombóza, plicní embolie, trombofilní stav, protein C, protein S, antitrombin, edémy, otok obličeje, otok víček, glomerulonefritidy, hypertenze, diabetes mellitus, glomeruloskleroza.

Patofyziologie – Nefrologie (tubulointersticiální vs. glomerulární nemoci, AKI vs. CKD, proteinurie, biopsie)

9 min 5 sec

přehrát

Tubulorintersticiální onemocnění, glomerulární onemocnění, acute kidney injury, chronic kidney disease, nefrotická proteinurie, nefrotoxicke látky, eozinofily v moči, akutní alergická intersticiální nefritida, biopsie, dysmorfní erytrocyty, glukokortikoidy, kortizol, cyklofosfamid, cytostatika

Patofyziologie – Nefrologie (tubulointersticialni nemoci, azotemie, akutní tubulární nekróza, papilární nekróza)

34 min 46 sec

přehrát

Tubulointersticiální onemocnění, prerenální azotemie, hypovolemie, hypovolemický šok, diuretika, snížený onkotický tlak, post renální azotemie, prostata, močový kámen, karcinom čípku, intrarenální azotemie, akutní tubulární nekróza, ischemie, toxiny, amfotericin, gentamicin, cisplatina, kontrast, kontrastní látka, nesteroidní antiflogistika, kalcium oxalát, ethylenglykol, hemoglobin, myoglobin, erytrocyty, hemolýza, rhabdomyolyza, kyselina močová, hyperurikemie, dna, tumor lysis syndrome, hepatorenální syndrom, papilární nekróza, diabetes mellitus, hypertenze, srpkovitá anemie,, pyelonefritida, dysurie, CT, ultrazvuk

Patofyziologie – Nefrologie (prerenální vs. intrarenální azotemie, akutní tubulární nekróza, BUN: kreatinin, FENA)

15 min 3 sec

přehrát

Prerenální azotemie, intrarenální azotemie, poměr BUN: kreatinin, fractional excretion of sodium, specifická hmotnost moči, osmolarita moči, kontrastem indukovaná nefropatie = contrast induced nephropathy, akutní tubulární nekróza, fáze oliguricko-anurická, fáze polyurická, initiation phase, extension phase, maintenance phase, recovery phase, dialysis, infusions

Patofyziologie – Nefrologie (nefritický-nefrotický sy, přehled, IgA, PSGN, RPGN, Goodpasture syndrome, PCKD)

27 min 9 sec

přehrát

Nefrologie, nemoci glomerulu, nefritický syndrom, nefrotický syndrom, nefriticko - nefrotické spektrum, proliferative vs. non-proliferative glomerulunephritis, IgA glomerulopatie, Bergerova glomerulopatie, post-streptokoková glomerulonefritida, rapidly progressive glomerulonefritis, IgA vaskulitida = Henoch-Schonleinova purpura, Goodpastereuv syndrom, lineární imunofluorescence, Alportův syndrom, fokální segmentální glomerulonefritida, polycystické onemocnění ledvin, amyloidóza, systémový lupus

Patofyziologie – Nefrologie – Glomerulonefritidy (vaskulitidy, pauci-imunni, Wegener, Churg-Strauss, polyarteritis)

30 min 47 sec

přehrát

Nefrologie, proliferativní glomerulonefritidy, imunokomplexové vaskulitidy, systémové vaskulitidy, pauci-imunni glomerulonefritidy, puaci-imunni vaskulitidy, Wegenerova granulomatóza = Granulomatóza s polyangiitidou, Syndrom Churguv-Strausove = Eosinofilní granulomatóza s polyangiitidou, Mikroskopická polyangiitida, Polyarteritis nodosa, rychle progredující glomerulonefritidy, srpek, srpkovitá forma glomerulonefritidy

Patofyziologie – Nefrologie (Goodpastureův sy, Alportův sy, bazální membrána, bazální lamina, IgG x kolagen IV)

10 min 52 sec

přehrát

Goodpastureův syndrom, Goodpasture syndrome, Alportův syndrom, Alport syndrome, bazální membrána, bazální lamina, autoprotilátky, IgG proti kolagenu IV resp. IgG proti alpha-3 podjednotce kolagenu IV, alveolo-kapilární membrána, glomerulární bazální membrána, hematurie, hemoptýza, plíce, ledviny, lineární depozita u Goodpastureova syndromu

Patofyziologie – Nefrologie (neproliferativní GN ~ glomerulonefroza, glomeruloskleroza, SLE, amyloidóza, FSGS)

17 min 11 sec

přehrát

Neproliferativní glomerulonefritidy, glomerulonefroza, glomeruloskleroza, systémový lupus, ESRD, fokální segmentální glomeruloskleroza, HIV, heroin, minimal change disease, děti, nesteroidní antiflogistika, NSAIDS, membranózní glomerulonefritida = membranózní nefropatie – v dnešní době je užívanější termín membranózní NEFROPATIE, který zdůrazňuje menší míru zánětu, solidní nádory, sarkoidóza

Patofyziologie – Nefrologie (chronické onemocnění ledvin, CKD, urea, BUN, kreatinin, azotemie, GFR, PCKD, uremie)

16 min 34 sec

přehrát

Chronické onemocnění ledvin, definice CKD, kreatinin, azotemie, glomerulární filtrace = glomerular filtration rate, polycystická choroba ledvin = polycystic kidney disease, uremie, dialýza, NSAIDs, sevelamer = oral phosphate binder, acidóza, hyperkalemie, fluid overload, anemie

Patofyziologie – Nefrologie (End-Stage Renal Disease, dialýza, hyperkalemie, uremie, MAC, osteodystrofie)

8 min 29 sec

přehrát

End-Stage Renal Disease, hyperkalemie, EKG, uremie, uremický syndrom, pruritus, perikarditida, kolitida, encefalopatie, trombopatie, porucha primární hemostázy, krvácení, snížená imunita, onkogeneze, nádory, ateroskleróza, metabolická acidóza, anemie, osteodystrofie, hypokalcemie, hyperfosfatemie, sevelamer, hypermagnezemie, vitamin D, kalcitriol, parathormon, cévní mozková příhoda, infarkt myokardu

Patofyziologie – Akutní vs. chronické jaterní selhání (příčiny, paracetamol, hepatitidy, cirhóza)

14 min 20 sec

přehrát

Akutní jaterní selhání, chronické jaterní selhání, virová hepatitida A, B, C, D, E, paracetamol, alkohol, amanita phalloides, ischemie jater, nekróza jater, cirkulační šok, selhávání pravého srdce, preeklampsie, HELLP, Budd-Chiariho syndrom, nealkoholická steatohepatitída, Wilsonova choroba, hemochromatóza, deficit alfa-1-antitrypsinu, emfyzém, jaterní cirhóza

Patofyziologie – Jaterní selhání, akutní/chronické (žloutenka, ALT, AST, INR, encefalopatie, cirhóza, SPB)

25 min 58 sec

přehrát

Akutní jaterní selhání, chronické jaterní selhání, klinické příznaky, diagnostické testy, ALT, AST, bilirubin, žloutenka, nauzea, jaterní encefalopatie, prodloužení PT, Quick, INR, albumin, zhoršené odbourávání steroidních hormonů, gynekomastie, hyperaldosteronismus, cirhóza, portální hypertenze, ascites, spontánní bakteriální peritonitida, komplikace, snížené trombocyty, trombocytopenie, transjugulární intrahepatální portosytemový shunt, hepatorenální syndrom, amoniak, čpavek, močovinový cyklus, mozkový edém, faktor VIII, von Willebrandův faktor, DIC, snížení onkotického tlaku,

Patofyziologie – Jaterní encefalopatie, jaterní selhání (amoniak, edém mozku, ICP, asterixis, TIPS)

15 min 19 sec

přehrát

Jaterní encefalopatie, jaterní selhání akutní, jaterní selhání chronické, cirhóza, TIPS, West-Haven klasifikace, asterixis, falešné mediátory, GABA, katecholaminy, hyperventilace, mannitol, edém mozku, zvýšení intrakraniálního tlaku, koma, transplantace, ATB, rifaximin.

Patofyziologie – Portální hypertenze, jaterní selhání (cirhóza, pyletromboza, Budd-Chiariho sy, HCV)

10 min 4 sec

přehrát

Portální hypertenze, prehepatální, intrahepatální, posthepatální, pyletromboza, Budd-Chiariho syndrom, jaterní nádory, metastázy, cirhóza, hepatocelulární karcinom, HBV, HCV, HDV, antivirotika, očkování, vakcíny.

Patofyziologie - Anémie 1 (únava, bledost, dušnost, tachypnoe, tachykardie, IM, anemický syndrom)

20 min 50 sec

přehrát

Anémie, anemický syndrom, únava, závratě, synkopy, bledost, dušnost, tachypnoe, tachykardie, infarkt myokardu, angina pectoris, kompenzace,

Patofyziologie - Anémie 2 (patofyziologické a morfologické dělení, retikulocyty, MCV, erytropoetin)

15 min 29 sec

přehrát

Přehled, patofyziologické dělení anémií, snížená produkce, zvýšené ztráty, zvýšené a snížené procentuální zastoupení retikulocytů, morfologické dělení anémií, střední korpuskulární objem, normocytární anémie, mikrocytární anémie, makrocytární anémie

Patofyziologie - Anémie 3 (normocytární anémie, MCV, ESRD, aplastická anémie, leukémie, myelofibróza)

16 min 48 sec

přehrát

Normocytární anémie, mean corpuscular volume, end-stage renal disease, erytropoetin, anémie chronických chorob, sideropenická anémie, aplastická anémie, leukémie, myelofibróza, tuberkulóza, metastatická infiltrace kostní dřeně, posthemorhagická anémie, red cell distribution width, laktátdehydrogenáza, nekonjugovaný billirubin

Patofyziologie - Anémie 4 (sideropenická, anémie chronických chorob, sideroblastická, thalasemie)

20 min 16 sec

přehrát

Mikrocytární anémie, mean corpuscular volume, Fe, ferritin, transferin, total iron binding capacity, red cell distribution width, anizocytóza, sideropenická anémie, anémie chronických chorob, hepcidin, sideroblastická anémie, myelodysplastický syndrom, akutní myeloidní leukémie, thalasemie

Patofyziologie - Anémie 5 (makrocytární, megaloblastická, perniciózní, deficit vit. B12 a folátů)

12 min 47 sec

přehrát

Makrocytární anémie, megaloblastová anémie, perniciózní anémie, deficit vitamínu B12, deficit vitamínu B9, zvýšení RCDW, neuropatie, pseudodemence, polysegmentované neutrofily, alkohol, myelodysplastický syndrom, jaterní onemocnění, zvýšení LDH, nekonjugovaný bilirubin, snížení retikulocytů

Patofyziologie - Anémie 6 (hemolýza, sférocytóza, G6PD, HbS, Coombs, MAHA, DIC, PNH, haptoglobin)

20 min 9 sec

přehrát

Hemolytická anémie, intrakorpuskulární hemolytické anémie, enzymopatie, sférocytóza, deficit glukóza-6-fosfát dehydrogenázy, favismus, srpkovitá anémie, HbS, extrakorpuskulární hemolytické anémie, Coombsův test, imunitní hemolýza, potransfuzní hemolytická anémie, neimunitní hemolýza, mikro-angiopatická hemolytická anémie (MAHA), DIC, TTP/HUS, HELLP, makroangiopatická hemolytická anémie, dlouhé pochody, paroxysmální noční hemoglobinurie, extravaskulární a intravaskulární hemolýza, LDH, nekonjugovaný billirubin, haptoglobin, splenomegalie

Patofyziologie - CMP 1 (transitorní ischemická ataka, cévní mozková příhoda, amaurosis fugax)

19 min 1 sec

přehrát

Přehled, transitorní ischemická ataka, cévní mozková příhoda, mozek, mícha, sítnice, ischemie, trombus, embolus, fibrilace síní, infarkt myokardu, amaurosis fugax

Patofyziologie - CMP 2 (iktus, definice, MRI vs. CT, trombolýza, mechanická tromboektomie, MERCI)

13 min 20 sec

přehrát

Cévní mozková příhoda, iktus, ischemická vs. hemorhagická CMP, MRI vs. CT, trombolýza, mechanická tromboektomie, MERCI katetr

Patofyziologie - CMP 3 (cytotoxický edém, excitotoxicita, apoptóza, HEB, vasogenní edém, vasospazmus)

16 min 38 sec

přehrát

Cévní mozková příhoda, iktus, apoplexie, patofyziologické mechanizmy při CMP, vnitřní mechanizmy: snížení ATP, cytotoxický edém, sodík, vápník, excitotoxicita, aktivace cytoplazmatických enzymů, proteázy, lipázy, kyslíkové radikály, mitochondrie, apoptóza, hematoencefalická bariera, endotelie, bazální membrána, astrocyte end-feed, vazogenní edém, krvácení, vazospazmus.

Patofyziologie - CMP 4 (zona penumbra, oblast ischemického polostínu, perfuze mozkové tkáně, iktus)

5 min 40 sec

přehrát

Zona penumbra, oblast ischemického polostínu, perfuze mozkové tkáně, cévní mozková příhoda, iktus

Patofyziologie - CMP 5 (ischemické CMP: large & small vessel stroke, kardio-embolické, watershed)

22 min 14 sec

přehrát

Cévní mozkové příhody, ischemické CMP: arteriální tromby - large vessel stroke, small vessel stroke; kardio-embolické CMP; watershed CMP

Patofyziologie - CMP 6 (hemoragie, typické, subarachnoidální krvácení, aneurysma, a-v malformace)

26 min 42 sec

přehrát

Cévní mozkové příhody, iktus, hemoragické cévní mozkové příhody, typická a atypické krvácení, subarachnoidální krvácení, ruptura aneuryzmatu, coiling vs. clipping, Gazi Yasargil, Yasargilova svorka, arterio-venózní malformace, vasospazmus, Nimodipin

Patofyziologie - CMP 7 (klinické příznaky cévních mozkových příhod, okluze ACA, MCA, VA, BA)

14 min 37 sec

přehrát

Cévní mozkové příhody, klinické příznaky okluze v rámci předního a zadního povodí, okluze arteria cerebri anterior, okluze arteria cerebri media, okluze arteria vertebralis , okluze arteria basilaris, klinické příznaky lakunárních infarktů, hemiparéze, afázie, diplopie, dysphagie, závratě, paraparéze a paraplegie, kvadruparéze a kvadruplegie, kapsula interna, kortiko-spinální a kortiko-bulbární dráha

Patofyziologie – Trauma obecně

17 min 8 sec

přehrát

Trauma = úraz, polytrauma, sdružené trauma, primární a sekundární poranění (leze), zona penumbra = zona polostínu, nekróza, ischemie, enzymy, kyslíkové radikály, zánět

Patofyziologie - Trauma obecně 2

23 min 46 sec

přehrát

Zánět, cévní složka, buněčná složka, plazmatická složka, koagulační kaskáda, fibrinolytický systém, komplement, kinin-kallikreinový systém, lokální projevy zánětu, celkové projevy zánětu, IL 1, IL 6, TNF alfa, hypothalamus, horečka, nechutenství, pocit nemoci, játra, proteiny akutní fáze, CRP, haptoglobin, ceruloplasmin, hepcidin, anémie chronických chorob, fibrinogen, stresová reakce, aktivace sympatiku, CRH-ACTH-kortizol, prolaktin, růstový hormon, ADH, oxytocin, adrenalin, aldosteron, tyroxin, dopamin, serotonin, acetylcholin, noradrenalin

Patofyziologie - Trauma obecně 3

9 min 20 sec

přehrát

Metabolické důsledky úrazu, glykémie, inzulinová resistence, draslík, močovina, kyselina močová, ABR, voda, objem moči, retence sodíku

Patofyziologie - Trauma obecně 4

15 min 23 sec

přehrát

SIRS, sepse, SIRS šok, septický šok, hypovolemický šok, obstrukční šok, anafylaktický šok, neurogenní šok, fáze šoku, multiple organ dysfunction syndrome (MODS), multiple organ failure (MOF), selhání orgánů, acute respiratory dystress syndrome (ARDS), acute tubular necrosis (ATN), alaninaminotransferáza (ALT), aspartátaminotransferáza (AST), brain natriuretic peptide (BNP), ejekční frakce (EF), disseminated intravascular coagulation (DIC), paralytický ileus, delirium

Patofyziologie - Trauma obecně 5

9 min 48 sec

přehrát

Vztah mezi SIRS, sepsí, SIRS šokem, septickým šokem, primárním MODS, sekundárním MODS; primární a sekundární komplikace různých stupňů poranění

Patofyziologie - Poranění periferního nervu 1

16 min 31 sec

přehrát

Anatomie, mícha, přední roh míšní, dorsal root entry zone (DREZ), ganglion zadního kořene (DRG), pseudounipolární buňka, alfa-motoneurony, motorické axony, senzorické axony, myelinizované axony, nemyelinizované axony

Patofyziologie - Poranění periferního nervu 2

16 min 11 sec

přehrát

Anatomie, podpůrná tkáň, Schwannova buňka, bazální membrána, endoneurium, perineurium, epineurium, regenerace, neurotizace, neurotizační operace, perineurální okno, epineurální okno, end-to-side anastomóza

Patofyziologie - Poranění periferního nervu 3

31 min 7 sec

přehrát

Neurotizace, Seddonova klasifikace, neurapraxie, axonotmese, neurotmese, endoneurální trubice, Bungnerovy pruhy, Wallerova degenerace, Wallerova regenerace

Patofyziologie - Poranění periferního nervu 4

24 min 31 sec

přehrát

Seddonova klasifikace - neurotmese, end-to-end anastamóza, pučení = sprouting, tension free suture, amputační neurom, neurom v kontinuitě, nervus suralis, neurotizace

Patofyziologie - Poranění periferního nervu 5

22 min 34 sec

přehrát

Poranění brachiálního plexu, avulze míšních kořenů, neurotizace, Oberlinova technika, CT - perimyelografie (CT - PMG), DREZ, DREZ - termokoagulace

Patofyziologie - Kraniocerebrální trauma 1

16 min 3 sec

přehrát

Fraktura baze lební, impresivní fraktura, epilepsie, difuzní poškození mozku, komoce, krátkodobé bezvědomí, difuzní axonální poranění, kóma, vegetativní stav, intrakraniální tlak (ICP), cerebrální perfuzní tlak (CPP), střední arteriální tlak (MAP)

Patofyziologie - Kraniocerebrální trauma 2

17 min 12 sec

přehrát

Fokální poranění mozku, kontuze, coup a contre coup, akutní epidurální poranění, lucidní interval = lucidní okno, akutní subdurální hematom, chronický subdurální hematom

Patofyziologie - Patofyziologické mechanizmy při iktu

21 min 59 sec

přehrát

Iktus, cévní mozková příhoda (CMP), mrtvice, vasogenní edém, cytotoxický edém, excitotoxicita, vasospazmus, subarachnoidální krvácení, ruptura aneuryzmatu, edém mozku, hematoencefalická bariéra, pericyty, výběžky astrocytů, intrakraniální tlak (ICP), cerebrální perfuzní tlak (CPP), unilaterální a bilaterální dekompresivní kraniektomie, Na/K ATPáza, kalciová pumpa, řízená hypotermie

Patofyziologie - Vědomí 1

18 min 41 sec

přehrát

Definice vědomí, kvantita vědomí, bdělost, vigilita, mozkový kmen, retikulární formace, ARAS, somnolence, sopor, kóma

Patofyziologie - Vědomí 2

17 min 56 sec

přehrát

Kvalita vědomí, orientace, uvědomování si sebe sama, halucinace, iluze, delirium, delirium tremens, schizofrenie, demence, pseudodemence, hypotyreóza, deficit vitaminu B12, megaloblastická anémie, perniciózní anémie, polyneuropatie, mononeuropatie, normotenzní hydrocefalus (NTH), paraparéza, demence, inkontinence, ventrikulo-periotenální (V-P shunt) a ventrikulo-atriální shunt (V-A shunt)

Patofyziologie - Vědomí 3

14 min 58 sec

přehrát

Apalický syndrom, syndrom areaktivní bdělosti, vegetativní stav, coma vigile, locked out syndrom, permanentní vegetativní stav, trauma mozku, cévní mozková příhoda, hypoxie mozku, ischemie mozku, difuzní axonální poranění (DAP)

Patofyziologie - Vědomí 4

11 min 35 sec

přehrát

Locked-in syndrom, vertikální pohyb očí je zachován, uvědomování si sebe sama je zachováno, absces, trauma mesencefalonu, amyotrofická laterální skleróza (ALS), centrální pontinní myelinolýza (CPM) = osmotický demyelinizační syndrom (ODS)

Patofyziologie - Vědomí 5

22 min 43 sec

přehrát

Krátkodobá ztráta vědomí (tLOC), pozvolná vs. okamžitá ztráta vědomí, synkopa, kardiální synkopa, ventrikulární tachykardie, bradykardie, sick sinus syndrom, AV blokády, Mobitz II, AV blok třetího stupně, vazovagální synkopa, mikční synkopa, ortostatická synkopa, drop attacks, situační synkopa, syndrom karotického sinu, epileptický tonicko-klonický záchvat, transitorní ischemická ataka, mozkový kmen, epileptický záchvat vs. synkopa, postiktální perioda, pokousaný jazyk, bolest svalů, relaxace sfinkterů

Patofyziologie - Vědomí 6

19 min 31 sec

přehrát

Dlouhodobá ztráta vědomí, GCS, smrt mozku, kmenové reflexy, korneální reflex, okulocefalický reflex, dávivý reflex, hyperkapnický test, angiografie mozku, CT angiografie, MRI angiografie, intrakraniální tlak, cerebrální perfuzní tlak, tabulka – srovnání locked-in syndromu, locked-out syndromu, kómatu, smrti mozku

Patofyziologie - Epilepsie 1

13 min 4 sec

přehrát

Epilepsie, epileptický záchvat, epileptogeneze, status epileptikus, excitotoxicita

Patofyziologie - Epilepsie 2

10 min 16 sec

přehrát

Spouštěče epileptických záchvatů: hypoxie a ischemie mozku, vaskulitida, encefalitida, meningitida, komoce mozku, kontuze mozku, absces mozku, spánková deprivace, hypoglykémie, hyponatrémie, hypokalcémie, hypomagnesémie, primární nádory mozku, metastázy, A-V malformace

Patofyziologie - Epilepsie 3

6 min 20 sec

přehrát

Epileptický záchvat vs. synkopa, post-iktální perioda, desorientace, pokouzaný jazyk, bolesti svalů, povolené sfinktery, cyanóza

Patofyziologie - Epilepsie 4

17 min 23 sec

přehrát

Klasifikace epileptických záchvatů, parciální simplexní záchvaty, Jacksonské motorické a senzorické paroxysmy, parciální komplexní záchvaty, temporální epilepsie, mediální temporální epilepsie, hippokampus, orální automatismy, generalizované záchvaty, primárně a sekundárně generalizované epileptické záchvaty, absence, aura, EEG

Patofyziologie - Epilepsie 5

19 min 15 sec

přehrát

Vybrané mechanizmy epileptogeneze, změny v rámci neuronu, změny v rámci neuronální sítě, penicilin, paroxysmální depolarizační shift (PDS), hipokampus, Cornu Ammonis (CA), subgranulární zona hippocampu, neurogeneze, neuronal stem cells, pyramidové buňky, febrilní křeče

Patofyziologie - Spirometrie: obstrukce/restrikce 1

31 min 14 sec

přehrát

Spirometrie, dechové vzory, obstrukční plicní choroby: astma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc = CHOPN = COPD: chronická bronchitida a emfyzém; bronchiektázie; restrikční plicní choroby » intrapulmonální: idiopatická = kryptogenní plicní fibróza, sarkoidóza, azbestóza, silikóza, atd. » extrapulmonální: kyfoskolióza, myasthenia gravis, amyotrofická laterální skleróza (ALS)

Patofyziologie - Spirometrie: obstrukce/restrikce 2

26 min 4 sec

přehrát

Statické parametry » celková plicní kapacita = total lung capacity (TLC), vitální kapacita = vital capacity (VC), reziduální objem = residual volume (RV); dynamické parametry » usilovně vydechnutý objem za první sekundu = forced expiratory volume in 1 second (FEV1), usilovná vitální kapacita = forced vital capacity (FVC), FEV1/FVC ratio; bronchodilatační test, bronchokonstrikční test metacholinem, difuzní kapacita plic pro CO = diffusion capacity for carbon monoxide (DLCO), intersticiální plicní procesy, idiopatická plicní fibróza, kyfoskolióza, astma, emfyzém, chronická bronchitída, COPD = CHOPN

Patofyziologie - Cirkulační šok 1

23 min 32 sec

přehrát

Ischemie, hypoxie, hypoxemie, ischemická nekróza, infarkt, myocardial infarction, stress reaction, ADH, urea, preload, JVP, CVP, PCWP, SVR, afterload, Swan-Ganz catheter, pulmonary embolism, vasodilation, vasoconstriction

Patofyziologie - Cirkulační šok 2

7 min 27 sec

přehrát

Definice šoku, postupná ztráta krevního tlaku, progredující hypotenze, ischemie v periferii, ventrikulární fibrilace, okamžité vykrvácení

Patofyziologie - Cirkulační šok 3

34 min 12 sec

přehrát

Hypovolemický šok, kardiogenní šok, obstrukční šok, distribuční šok, vasogenní šok, neurogenní šok, septický šok, SIRS šok, anafylaktický šok, plicní embolie (PE), D-dimer, CT s kontrastem, ventilačně/perfuzní scan, scintigrafie, srdeční tamponáda, disekujiící aneuryzma aorty, pneumotorax (PTX)

Patofyziologie - Cirkulační šok 4

16 min 20 sec

přehrát

Fáze šoku, fáze kompenzace, fáze dekompenzace, fáze ireversibilní, centralizace, kapiláry, prekapilární sfinktery, aktivace sympatiku, stresová reakce, hypovolemie, ADH, RAAS

Patofyziologie - Cirkulační šok 5

11 min 26 sec

přehrát

Tabulka srovnávající kompenzační fázi u různých typů šoku, hypovolemický šok, kardiogenní šok, septický šok (warm shock), sepse, neurogenní šok, JVP, CVP, PCWP, CO, SVR, preload, afterload, srdeční výdej, stresová reakce, centralizace, vasokonstrikce

Patofyziologie - Akutní koronární syndrom 1

14 min 21 sec

přehrát

Ischemie, hypoxie, angina pectoris, infarkt myokardu, ischemická nekróza, hypoxémie

Patofyziologie - Akutní koronární syndrom 2

14 min 53 sec

přehrát

Námahová angina pectoris, nestabilní angina pectoris, Prinzmetalova = variantní angina pectoris, Pardeeho vlna, deprese ST, elevace ST

Patofyziologie - Akutní koronární syndrom 3

22 min 44 sec

přehrát

Non-Q = non-transmurální infarkt, STEMI = Q = transmurální infarkt, Pardeeho vlna, CK-MK, Troponin, retrosternální bolest, dyspnea, srdeční selhání

Patofyziologie - Akutní koronární syndrom 4

13 min 5 sec

přehrát

Elevace a deprese ST, předpokládaná lokalizace ischemického či nekrotického ložiska, endokrad, epikard, epikarditida, diafragmatický infarkt, infarkt přední stěny, Prinzmetalova angina

Patofyziologie - Akutní koronární syndrom 5

7 min 23 sec

přehrát

Hrotnaté T, elevace ST, patologické Q, koronární T

Patofyziologie - ABR 1

14 min 58 sec

přehrát

Acidobazická rovnováha, pH, Soren Sorensen, Astrup, Henderson Hasselbalchova rovnice, metabolická a respirační acidóza a alkalóza, vědomí a změny pH, koncentrace vodíkových iontů, krevní plyny

Patofyziologie - ABR 2

20 min 49 sec

přehrát

Acidobazická rovnováha, acidémie, alkalémie, acidóza, alkalóza, anaerobní metabolismus, hypoxie, ischemie, hypotezne, cirkulační šok, laktátová acidóza, ketoacidóza, diabetes mellitus typ 1, hladovění, ketony, selhání ledvin, akutní tubulární nekróza, ESRD, uremický syndrom, hyperkalémie, hypokalcémie, renální osteopatie, anémie.

Patofyziologie - ABR 3

21 min 20 sec

přehrát

ABB, hyperventilace, Kussmaulovo dýchání, hypoventilace, hyperkapnie, hypokapnie, pufry, bikarbonát, bílkoviny, hemoglobin, fosfát, ABR kompenzační systémy, plíce, ledviny, buňky, játra, kostí, urea, glutamin.

Patofyziologie - ABR 4

17 min 25 sec

přehrát

CHOPN = COPD, hypoventilace, obstrukční a restrikční plicní poruchy, chronická bronchitida, emfyzém, bronchiektázie, astma, pneumonie, kyfoskolióza, obezita, pneumokoniózy, FEV1, obstrukční křivka

Patofyziologie - ABR 5

14 min 5 sec

přehrát

Agap, laktát, ketony, albumin, etylenglykol, elektroneutralita, infuze fyziologického roztoku

Patofyziologie - ABR 6

7 min 15 sec

přehrát

ABB, pCO2, HCO3-, příklady, MAC, MAL, RAC, kompenzace

Patofyziologie - ABR 7

19 min 15 sec

přehrát

Metabolická alkalóza a acidóza, respirační alkalóza a acidóza, albumin, Agap, Connův syndrom, průjem, renální tubulární acidózy (RTA I, II, IV), aspirin, hyperventilace, hypoventilace, zvracení, ventilátor, ketony, laktát, etylenglykol, hypotenze, hyperaldosteronismus, Addisonova choroba, hypoaldosteronismus, urolitiáza

Patofyziologie - ABR výpočty 1

33 min 56 sec

přehrát

Vzorečky pro odhad kompenzace acidobazické rovnováhy (ABR), kombinované poruchy, metabolická acidóza, metabolická alkalóza, respirační acidóza, respirační alkalóza, parciální tlak O2, parciální tlak CO2, koncentrace bikarbonátu, Astrup, krevní plyny

Patofyziologie - ABR výpočty 2

23 min 10 sec

přehrát

Acidobazická rovnováha (ABR), kazuistiky, emfyzém, COPD, hyperventilace, diabetes mellitus, otrava aspirinem, progesteron, Kussmaulovo dýchaní, MAC, MAL, RAC, RAL, opakované zvraceni, bulimie, hypokalemie, arytmie, sekundární hyperaldosteronismus, laktát, ketony

Patofyziologie - ABR výpočty 3

18 min 30 sec

přehrát

Acidobazická rovnováha (ABR), dehydratovaný pacient, laktát, ketony, pseudohyponatremie, hypokalemie, inzulin, diabetes mellitus, idiogenní osmoly, diabetes mellitus (DM), dezorientace, agap, laktátová acidóza, ketoacidóza, hyperglykemické koma, hyperglykemie

Patofyziologie - Voda a ionty, osmolarita

20 min 11 sec

přehrát

Metabolismus vody, kompartmenty, efektivní osmolarita, tonicita, hypernatremie, hyponatremie, hyperglykemie, glukóza, urea, vzoreček na výpočet osmolarity, semipermeabilní membrána, extracelulární kompartment, intracelulární kompartment, intersticiální kompartment, sekrece ADH, žízeň, tonicita, ADH, hypotalamus, hypernatremie, urea, glukóza

Patofyziologie - Primární hyperaldosteronismus

21 min

přehrát

ANP, aldosteron, primární hyperaldosteronismus, Connův syndrom, hypokalemie, metabolická alkalóza, sekundární hypertenze, otoky, edém plic, dyspnea, selhávající pravé srdce, venostáza, selhávající pravé srdce, plicní embolie, cor pulmonale, RAAS, ACEi, antagonisté aldosteronu

Patofyziologie - Cushingova nemoc

17 min 21 sec

přehrát

Cushingova nemoc, Cushingův syndrom, hyperkortizolismus, sekundární hyperaldosteronismus, sekundární hypertenze, ACTH, malobuněčný = ovískový karcinom, karcinom kury nadledvin, ADH, hyperglykemie, diabetes mellitus

Patofyziologie - Sekundární hyperaldosteronismus

9 min

přehrát

Metabolismus vody, sekundární hyperaldosteronismus, sekundární hypertenze, Cushingova nemoc - pokračování, renovaskulární hypertenze, reninom, hypotenze, levostranné srdeční selhání, hypotenze (HT), hyperaldosteronismus jako kompenzace hypotenze

Patofyziologie - Addisonova choroba

14 min 39 sec

přehrát

Addisonova choroba, kortikální insuficience, panhypokortikalizmus, hypotenze, hyperpigmentace, POMC, ACTH, kortizol, aldosteron, hyperkalemie, tmavý Adisson, bílý Addison

Patofyziologie - SIADH

14 min 37 sec

přehrát

SIADH, trauma, infekce, nádor či trauma mozku či plic, tumor pankreatu, intracelulární edém mozku, retence vody, diluce iontu, hyponatremie, hypokalemie

Patofyziologie - Diabetes insipidus

10 min 25 sec

přehrát

Centrální a periferní diabetes insipidus, hyperkalcemie a hypokalemie, ADH, polyurie, psychogenní polydipsie, dehydratace, hypernatremie, operace v oblasti hypotalamu, synteticky analog ADH = vasopresin, hustota moči

Patofyziologie - Edémy

13 min 26 sec

přehrát

Mechanismy edému, vodní metabolismus, venostáza, snížený onkotický tlak, jaterní cirhóza, nefrotický syndrom, kwashiorkor, alkoholici, zvýšená permeabilita kapilár, lymfedém, Connův syndrom, lymfedém, filarioza, pitting edém, non-pitting edém

Patofyziologie - Tři pacienti s hypernatremií

34 min 40 sec

přehrát

Hypernatremie, mořská voda, centrální diabetes insipidus, profuzní pocení, ADH, aldosteron, ANP, RAAS, stresová reakce, cirkulační šok, hyperosmolární hyperhydratace, hyperosmolární dehydratace, polyurie, diuréze, anurie, oligurie, hematokrit, trombóza

Patofyziologie - Tabulka osmolarity a hydratace

27 min 10 sec

přehrát

Isotonická dehydratace a hyperhydratace, hypertonická dehydratace a hyperhydratace, hypotonická dehydratace a hyperhydratace, Connův syndrom, diabetes insipidus, SIADH, pití mořské vody, laktózová intolerance, polydipsie

Patofyziologie - Diabetes mellitus a osmolarita

7 min 44 sec

přehrát

Pseudohyponatremie, diluční hyponatremie, diabetes mellitus, hyperglykemie, intracelulární edém mozku, inzulin, hypokalemie, osmolarita

Patofyziologie - Kalcium 1

7 min 27 sec

přehrát

Tabulka, efekt hormonů na kalcemii, parathormon, kalcitriol, kalcemie, vitamin D, kalcitonin, resorpce vápníku ze střev, resorpce fosfátu ze střev, reabsorpce vápníku a fosfátů, exkrece fosfátu, kalcitonin, bisfosfonáty, exkrece fosfátu, ledviny

Patofyziologie - Kalcium 2

29 min 24 sec

přehrát

Důležité poznámky k metabolismu kalcia, vitamin D, kalcitriol, metastázy, PTHrp, nádory prsu, leukemie, lymfomy, mnohočetný myelom (Kahlerova nemoc), paraproteinemie, hyperalbuminemie, hypoalbuminemie, nefrotický syndrom, cirhóza jater, selhání ledvin, selhání jater, ESRD, thiazidová diuretika, primární hyperparatyreoza, sekundární hyperparathyreoza, terciární hyperparatyreoza, familiární hypokalciurická hyperkalcemie, pseudohypoparatyreoza

Patofyziologie - Kalcium 3

23 min 16 sec

přehrát

Hyperkalcemie, primární hyperparatyreoza, PTHrp, metastázy, nádor prsu, leukemie, lymfomy, dlaždicobuněčné karcinomy, plíce, hlava, krk, močový měchýř, mnohočetný myelom, paraproteinemie, CNS, únava, letargie, konstipace, zácpa, bolest břicha, pankreatitida, zkrácený QT interval, prodlouzeny QT interval, nefrogenni diabetes insipidus, kalcitonin, bisfosfonaty, paratyreoidální adenom, hyperplazie, MEN 1, MEN 2, hypomagnesemie, ESRD, renální nedostatečnost, neuromuskulární irritabilita, laryngospasmus, epileptické záchvaty, Chvostkův příznak, Trousseaův příznak, tetanie, hladiny fosfátu, nedostatek vitaminu D, sekundární hyperparatyreoidismus

Patofyziologie - Metabolismus železa

10 min 3 sec

přehrát

Železo, metabolismus železa, ferritin, transferin, hemochromatóza, hepcidin, ferroportin

Patofyziologie - Hemoglobinopatie

9 min 35 sec

přehrát

Různé typy hemoglobinu, HbA, HbA2, HbF, HbS, HbH, Bartův hemoglobin, srpkovitá anémie, talasémie, thalassemia maior, thalassemia minor, životnost erytrocytů

Patofyziologie - Přímý Coombsův test

2 min 19 sec

přehrát

Přímý Coombsův test, antiglobulinový test, hemolytické anémie, antierytrocytární protilátky, Coombsovo reagens

Patofyziologie - Methylmalonová kyselina

5 min 36 sec

přehrát

Methylmalonová kyselina, deficit vitamínu B12, megaloblastická anémie, polysegmentované neutrofily, tetrahydrofolát (THF)

Patofyziologie - Definice anémie

5 min 5 sec

přehrát

Definice anémie, hematokrit, infarkt myokardu

Patofyziologie - Typy anemií - přehled

12 min 21 sec

přehrát

Typy anémií - přehled, normocytární anémie, mikrocytární anémie, makrocytární anémie, megaloblastická anémie, retikulocyty, střední korpuskulární objem, intravaskulární hemolýza, extravaskulární hemolýza, autoimunitní hemolýza, Coombsův test, krvácení, erytropoetin

Patofyziologie - Mikrocytární anémie

17 min

přehrát

Mikrocytární anémie, sideropenická anémie, anémie chronických chorob, sideroblastická anémie, thalasémie, ferritin, transferin, TIBS, RCDW, železo, selhání ledvin

Patofyziologie - Makrocytární anémie

16 min 24 sec

přehrát

Makrocytární anémie, LDH, billirubin, alkohol, deficit B12, deficit folátů, megaloblastická anémie, MTX, perniciózní anémie

Patofyziologie - Hemostáza

1 hod 20 min 22 sec

přehrát

Primární a sekundární hemostáza, von Willebrandův faktor, ATAMTS 13, trombocyty, krevní destičky, koagulační kaskáda, antikoagulace, antiagregace, antiadheze, fibrinolyzin, tPA, urokináza, INR, aPTT, PT, Quickův test, petechie, ekchymózy, epistaxe, heparansulfát, heparin, ABCIXIMAB, clopidogrel, aspirin, aktivace, agregace, adheze, antihemofilický faktor A, vnější a vnitřní tenáza, FDP, D-dimer, Ehlers-Danlos syndrome, Osler-Weber-Rendu disease, Honoch-Schonlein purpura (IgA vasculitis), ITP, TTP, TTP/HUS, HIT, HELLP, MAHA

Patofyziologie - EKG 1

10 min 8 sec

přehrát

Osnova, převodní systém srdce, sinoatriální uzel, atrioventrikulární uzel, Hisův svazek, automacie

Patofyziologie - EKG 2

13 min 40 sec

přehrát

Rytmus: sinusový, junkční = nodální, idioventrikulární, fibrilace a flutter síní; akce srdeční: pravidelná a nepravidelná

Patofyziologie - EKG 3

7 min 37 sec

přehrát

Sinusové rytmy, sick sinus syndrom, Adamsův - Stokesův syndrom, atriální = supraventrikulární rytmy, supraventrikulární tachykardie (SVT), fibrilace síní (Afib), flutter síní (Aflutter)

Patofyziologie - EKG 4

26 min 18 sec

přehrát

Síňové = supraventrikulární extrasystoly, komorové extrasystoly, vlna p, bizarní QRS komplex, kompletní a nekompletní kompenzační pauza, komorová tachykardie, (komorový flutter), fibrilace komor, kardioverze, defibrilace

Patofyziologie - EKG 5

14 min 3 sec

přehrát

AV blok: 1. stupeň; 2. stupeň: Mobitz I. = Wenckebach, Mobitz II.; 3. stupeň; Adamsův Stokesův syndrom, blokáda levého a pravého Tawaraova raménka

Patofyziologie - EKG 6

15 min 19 sec

přehrát

Sinusová tachykardie a bradykardie, atriální = síňová = supraventrikulární tachykardie, flutter síní, fibrilace síní, síňová a komorová extrasystola, komorová = ventrikulární tachykardie, deblock, (flutter komor), fibrilace komor; AV bloky: prvního stupně, druhého stupně: první typ = Mobitz I = Wenckebach, druhý typ = Mobitz 2, třetího stupně; defibrilace