Již se registrovalo 6965 mediků a lékařů.

Edukační videa

Patologie - Germinální nádory (CZ)

53 min 59 sec

přehrát

FFix it! Přednáška od MUDr. Ondřeje Fabiána, Ph.D.

Embryologie - Hlava fétu (plodu) (CZ)

14 min 1 sec

přehrát

FFix it! Vzdělávací video od MUDr. Andrey Felšöové.

Patologie - Dystrofie bílkovin, tuků a glykogenu (CZ)

50 min 3 sec

přehrát

FFix it! Vzdělávací video přednáška od MUDr. Ondřeje Fabiána, Ph.D.

Patologie - Dystrofie extracelulární matrix, onemocnění mitochondrií a peroxizomů (CZ)

28 min 34 sec

přehrát

FFix it! Vzdělávací video přednáška od MUDr. Ondřeje Fabiána, Ph.D.

Onkologická terminologie (CZ)

33 min 51 sec

přehrát

FFix it! Vzdělávací video přednáška od MUDr. Ondřeje Fabiána, Ph.D.

Patologie - Úvod do buněčných dystrofií (CZ)

29 min 26 sec

přehrát

Přednáška na téma dystrofií. Úvod, definice, příčiny a základní rozdělení.

Patologie - Tubulointersticiální nemoci (CZ)

49 min 44 sec

přehrát

Přednáška na téma onemocnění tubulů a intersticia.

Patologie - Nemoci glomerulů (CZ)

1 hod 18 min 4 sec

přehrát

Přednáška na téma patologie glomerulonefritid a glomerulopatií

Patologie - Kardiomyopatie (CZ)

37 min 55 sec

přehrát

Přednáška na téma kardiomyopatií.

Patologie - Tuberkulóza (CZ)

50 min 35 sec

přehrát

Přednáška na téma patologie tuberkulózy

Patologie - Vrozené srdeční vady (CZ)

1 hod 21 min 20 sec

přehrát

Přednáška na téma morfologie vrozených srdečních vad

Patologie - Vaskulitidy (CZ)

42 min 59 sec

přehrát

Přednáška na téma zánětlivé choroby cév

Patologie - Leukémie, myeloproliferace (CZ)

45 min 46 sec

přehrát

Přednáška na téma patologie leukémií a dalších myeloproliferací

Patologie - Lymfomy (CZ)

1 hod 34 min 59 sec

přehrát

Přednáška na téma patologie lymfomů

Histologie - Apendix - trávicí systém

2 min 56 sec

přehrát

Histologie apendixu - trávicí systém

Patologie - Melanocytární léze (CZ)

44 min 17 sec

přehrát

Sklíčkový seminář na téma melanocytárních nádorů a dalších afekcí

Patologie - Nádory periferního nervového systému (CZ)

55 min 40 sec

přehrát

Sklíčkový seminář na téma nádorů PNS

Patofyziologie - Pneumologie

23 min 26 sec

přehrát

Úvod k videím na téma pneumologie. Respirační insuficience, dyspnea, cyanóza, Horovitzův index, arteriální krevní plyny.

Patofyziologie – Pneumologie 2

8 min 32 sec

přehrát

Respirační insuficience, hypoxemická insuficience, hyperkapnická insuficience, astmatický záchvat, ARDS, CHOPN.

Patofyziologie – Pneumologie 3

14 min 45 sec

přehrát

Příčiny respirační insuficience: hypoventilace, neuromuskulární porucha, obstrukce, aspirace, astma, edém plic.

Patofyziologie – Nefrologie

20 min 52 sec

přehrát

Úvod do nefrologie, ledvinná pyramida, ledvinná pánvička, cévní zásobení, prostaglandiny, hypertenze.

Patofyziologie – Nefrologie 2

27 min 47 sec

přehrát

Akutní ledvinné poškození (AKI), chronické onemocnění ledvin (CKD), rhabdomyolýza, tumor lysis syndrome (TLS), glomerulonefritidy, GFR.

Patofyziologie – Nefrologie 3

15 min 5 sec

přehrát

Funkce ledvin, purifikační funkce, elektrolyty, kreatinin, erytropoetin, renální osteodystrofie.

Patofyziologie – Nefrologie 4

24 min 35 sec

přehrát

Azotemie, kreatinin, krvácení, uremie, glomerulonefritidy, dialýza.

Patofyziologie – Nefrologie 5

17 min 36 sec

přehrát

Izostenurie, hyperstenurie, hypostenurie, specifická hmotnost moči, srpkovitá anemie, trombózy.

Patofyziologie – Nefrologie 6

17 min 39 sec

přehrát

Akutní poškození ledvin (AKI), chronické onemocnění ledvin (CKD), azotemie, uremie, end-stage renal disease (ESRD), dialýza.

Patofyziologie – Nefrologie 7

12 min 28 sec

přehrát

Nefriticko-nefrotické spektrum, hematurie, proteinurie, dyslipidemie, trombofilní stav, edémy.

Patofyziologie – Nefrologie (Tubulointersticiální vs. glomerulární nemoci, AKI vs. CKD)

9 min 5 sec

přehrát

Tubulorintersticiální onemocnění, glomerulární onemocnění, AKI, CKD, nefrotická proteinurie, biopsie.

Patofyziologie – Nefrologie (TIN, ATN)

34 min 46 sec

přehrát

Tubulointersticiální onemocnění, prerenální azotemie, hypovolemie, akutní tubulární nekróza, karcinom čípku, hyperurikemie, hepatorenální syndrom.

Patofyziologie – Nefrologie (Prerenální vs. intrarenální azotemie, BUN: kreatinin)

15 min 3 sec

přehrát

Prerenální azotemie, intrarenální azotemie, BUN : kreatinin, FENa, specifická hmotnost moči, dialýza.

Patofyziologie – Nefrologie (Nefriticko-nefrotické spektrum)

27 min 9 sec

přehrát

Glomerulární nemoci, nefritický syndrom, nefrotický syndrom, IgA glomerulopatie, post-streptokoková glomerulonefritida, Goodpastereuv syndrom, polycystické onemocnění ledvin.

Patofyziologie – Nefrologie (Glomerulonefritidy)

30 min 47 sec

přehrát

Proliferativní GN, imunokomplexové vaskulitidy, systémové vaskulitidy, pauci-imunni GN, Wegenerova granulomatóza, Churguv-Strausův syndrom.

Patofyziologie – Nefrologie (Goodpastureův syndrom, Alportův syndrom)

10 min 52 sec

přehrát

Goodpastureův syndrom, Alportův syndrom, bazální membrána, autoprotilátky, hematurie, hemoptýza, lineární depozita, IgG x kolagen IV.

Patofyziologie – Nefrologie (Neproliferativní glomerulonefritidy)

17 min 11 sec

přehrát

Neproliferativní GN, glomerulonefroza, SLE, ESRD, FSGS, membranózní nefropatie.

Patofyziologie – Nefrologie (Chronické onemocnění ledvin)

16 min 34 sec

přehrát

CKD, kreatinin, GFR, PKD, uremie, dialýza, acidóza.

Patofyziologie – Nefrologie (End-Stage Renal Disease, dialýza)

8 min 29 sec

přehrát

ESRD, hyperkalemie, pruritus, perikarditida, trombopatie, metabolická acidóza, osteodystrofie.

Patofyziologie – Akutní vs. chronické jaterní selhání

14 min 20 sec

přehrát

Akutní selhání jater, chronické selhání jater, virová hepatitida, paracetamol, alkohol, Wilsonova choroba, jaterní cirhóza.

Patofyziologie – Jaterní selhání, akutní/chronické

25 min 58 sec

přehrát

Akutní selhání jater, chronické selhání jater, klinické příznaky, diagnostika, jaterní encefalopatie, portální hypertenze, trombocytopenie, hepatorenální syndrom.

Patofyziologie – Jaterní encefalopatie, jaterní selhání

15 min 19 sec

přehrát

Jaterní encefalopatie, akutní selhání jater, chronické selhání jater, cirhóza, TIPS, West-Haven klasifikace, transplantace.

Patofyziologie – Portální hypertenze, jaterní selhání

10 min 4 sec

přehrát

Portální hypertenze, pyletromboza, Budd-Chiariho syndrom, hepatocelulární karcinom, HBV, HCV, HDV, antivirotika, očkování.

Patofyziologie - Anémie

20 min 50 sec

přehrát

Úvod do anemií. Video se zaměřuje na příznaky a také na související komplikace.

Patofyziologie - Anémie 2

15 min 29 sec

přehrát

Toto video poskytuje přehled patofyziologického dělení anémií, včetně snížené produkce, zvýšených ztrát a různých morfologických typů, jako jsou normocytární, mikrocytární a makrocytární anémie.

Patofyziologie - Anémie 3

16 min 48 sec

přehrát

Normocytární anémie - charakterizovány normálním středním korpuskulárním objemem (mean corpuscular volume). Dále se video dotýká příčin normocytárních anémií, včetně end-stage renal disease, erytropoetinu, anémie chronických chorob a dalších faktorů ovlivňujících tvorbu červených krvinek.

Patofyziologie - Anémie 4

20 min 16 sec

přehrát

V tomto videu se zaměříme na mikrocytární anémie, které jsou charakterizovány nízkým středním korpuskulárním objemem (mean corpuscular volume) a souvisí s poruchou metabolismu železa, jako je sideropenická anémie, thalasemie nebo sideroblastická anémie.

Patofyziologie - Anémie 5

12 min 47 sec

přehrát

Toto video se zaměřuje na makrocytární anémie spojenou s megaloblastovou anémií, která je často způsobena nedostatkem vitamínu B12 nebo B9 a projevuje se zvýšeným rozptylem šířky distribuce červených krvinek, neurologickými a jaterními příznaky.

Patofyziologie - Anémie 6

20 min 9 sec

přehrát

V tomto videu se dozvíte o různých formách hemolytické anémie, včetně intrakorpuskulárních a extrakorpuskulárních příčin, a jejich charakteristických rysů, včetně enzymopatií, autoimunitní hemolýzy a mikro-angiopatické hemolytické anémie.

Patofyziologie - CMP

19 min 1 sec

přehrát

Úvod k videím o CMP. Přehled, vysvětlení TIA, mozková příhoda, amaurosis fugax.

Patofyziologie - CMP 2

13 min 20 sec

přehrát

Vyšetření využívaná při diagnostice CMP (MRI vs. CT, trombolýza, mechanická tromboektomie, MERCI)

Patofyziologie - CMP 3

16 min 38 sec

přehrát

Patofyziologické mechanizmy při CMP, vnitřní mechanizmy. Vysvětlení pojmů: cytotoxický edém, excitotoxicita, vazogenní edém.

Patofyziologie - CMP 4

5 min 40 sec

přehrát

Vysvětlení pojmů: Zona penumbra, oblast ischemického polostínu.

Patofyziologie - CMP 5

22 min 14 sec

přehrát

Video na téma ischemické CMP - arteriální tromby - large & small vessel stroke, kardio-embolické CMP, watershed CMP.

Patofyziologie - CMP 6

26 min 42 sec

přehrát

Video na téma hemoragické CMP, možné příčiny, lokalizace a klinické příznaky, využití coiling vs. clipping.

Patofyziologie - CMP 7

14 min 37 sec

přehrát

Grafické znázornění klinických příznaků doprovázející CMP.

Patofyziologie – Trauma obecně

17 min 8 sec

přehrát

Úvod k videím o traumatu. Vysvětlení pojmů: Trauma, polytrauma, sdružené trauma, primární a sekundární poranění, nekróza, ischemie, enzymy, kyslíkové radikály, zánět

Patofyziologie - Trauma obecně 2

23 min 46 sec

přehrát

Video se zaměřuje na obecné principy traumatu a zahrnuje zánět, cévní, buněčnou a plazmatickou složku, koagulační kaskádu, lokální a celkové projevy zánětu, proteiny akutní fáze, stresovou reakci a aktivaci sympatiku.

Patofyziologie - Trauma obecně 3

9 min 20 sec

přehrát

Video poskytuje podrobné informace o metabolických důsledcích úrazu, včetně změn v glykémii, inzulinové rezistenci, hladině draslíku, retenci sodíku a vlivu vody na tyto procesy.

Patofyziologie - Trauma obecně 4

15 min 23 sec

přehrát

Toto video podrobně rozebírá různé formy šoku, včetně SIRS, sepse, hypovolemického, obstrukčního, anafylaktického a neurogenního šoku, vysvětluje fáze šoku, vývoj multiple organ dysfunction syndrome (MODS) a související komplikace jako ARDS, ATN, DIC, paralytický ileus a delirium.

Patofyziologie - Trauma obecně 5

9 min 48 sec

přehrát

V tomto videu budou probírány spojitosti mezi SIRS, sepsí, septickým šokem, MODS a komplikacemi při různých stupních poranění.

Patofyziologie - Poranění periferního nervu

16 min 31 sec

přehrát

Anatomie, mícha, DREZ, DRG, axony.

Patofyziologie - Poranění periferního nervu 2

16 min 11 sec

přehrát

Podpůrná tkáň, Schwannova buňka, neurotizační operace, perineurální a epineurální okno, end-to-side anastomóza

Patofyziologie - Poranění periferního nervu 3

31 min 7 sec

přehrát

Neurotizace, Seddonova klasifikace, neurapraxie, axonotmese, neurotmese, Wallerova degenerace, regenerace.

Patofyziologie - Poranění periferního nervu 4

24 min 31 sec

přehrát

Seddonova klasifikace - neurotmese, end-to-end anastamóza, pučení, tension free suture, amputační neurom, neurom v kontinuitě

Patofyziologie - Poranění periferního nervu 5

22 min 34 sec

přehrát

Poranění brachiálního plexu, avulze míšních kořenů, Oberlinova technika, DREZ - termokoagulace

Patofyziologie - Kraniocerebrální trauma

16 min 3 sec

přehrát

V tomto videu se zaměříme na frakturu baze lební, difuzní poškození mozku, kóma a vztah mezi intrakraniálním tlakem, cerebrálním perfuzním tlakem a středním arteriálním tlakem.

Patofyziologie - Kraniocerebrální trauma 2

17 min 12 sec

přehrát

Vysvětlení pojmů prakticky: fokální poranění mozku, kontuze, coup a contre coup, akutní epidurální poranění, lucidní interval, akutní subdurální hematom, chronický subdurální hematom

Patofyziologie - Patofyziologické mechanizmy při iktu

21 min 59 sec

přehrát

Video zaměřené na patofyziologické mechanismy při iktu, jako je cévní mozková příhoda, vznik edému mozku, excitotoxicita a regulace intrakraniálního tlaku, a také na léčebné postupy, včetně řízené hypotermie a dekompresivní kraniektomie.

Patofyziologie - Vědomí

18 min 41 sec

přehrát

Úvod k videím o vědomí.

Patofyziologie - Vědomí 2

17 min 56 sec

přehrát

Kvalita vědomí, halucinace, demence, hypotyreóza, nedostatek vitaminu B12.

Patofyziologie - Vědomí 3

14 min 58 sec

přehrát

Apalický syndrom, vegetativní stav, trauma mozku, cévní mozková příhoda, difuzní axonální poranění (DAP).

Patofyziologie - Vědomí 4

11 min 35 sec

přehrát

Toto video se zaměřuje na Locked-in syndrom, absces, ALS, CPM a trauma mesencefalonu, a jejich vliv na vertikální pohyb očí a uvědomování si sebe sama.

Patofyziologie - Vědomí 5

22 min 43 sec

přehrát

Toto video se zaměřuje na krátkodobou ztrátu vědomí (tLOC), synkopu, ventrikulární tachykardii, AV blokády a epileptické záchvaty.

Patofyziologie - Vědomí 6

19 min 31 sec

přehrát

Ztráta vědomí, GCS, smrt mozku, kmenové reflexy, angiografie, intrakraniální tlak, srovnání stavů.

Patofyziologie - Epilepsie

13 min 4 sec

přehrát

Epilepsie, epileptický záchvat, epileptogeneze, status epileptikus, excitotoxicita

Patofyziologie - Epilepsie 2

10 min 16 sec

přehrát

Spouštěče epileptických záchvatů, komoce mozku, kontuze mozku, absces mozku, spánková deprivace, primární nádory mozku, metastázy, A-V malformace.

Patofyziologie - Epilepsie 3

6 min 20 sec

přehrát

Epileptický záchvat vs. synkopa, post-iktální perioda, desorientace, pokouzaný jazyk, bolesti svalů, povolené sfinktery, cyanóza

Patofyziologie - Epilepsie 4

17 min 23 sec

přehrát

Klasifikace záchvatů, parciální záchvaty, temporální epilepsie, generalizované záchvaty, absence.

Patofyziologie - Epilepsie 5

19 min 15 sec

přehrát

Mechanismy epileptogeneze, změny v neuronu, změny v neuronální sítí, PDS, hipokampus.

Patofyziologie - Spirometrie: obstrukce/restrikce 1

31 min 14 sec

přehrát

Úvodní video ke spirometrii.

Patofyziologie - Spirometrie: obstrukce/restrikce 2

26 min 4 sec

přehrát

Video vysvětlující rozdíly mezi obstrukcí a restrikcí, vyobrazeno na křivkách.

Patofyziologie - Cirkulační šok

23 min 32 sec

přehrát

Úvod, flight plan k videím na téma cirkulační šok. Vysvětlení pojmů: Ischemie, hypoxie, hypoxemie, preload, afterload.

Patofyziologie - Cirkulační šok 2

7 min 27 sec

přehrát

Definice šoku, postupná ztráta krevního tlaku, progredující hypotenze, ischemie v periferii, ventrikulární fibrilace, okamžité vykrvácení

Patofyziologie - Cirkulační šok 3

34 min 12 sec

přehrát

Vyobrazení jednotlivých typů šoku: Hypovolemický, kardiogenní, obstrukční, distribuční, vasogenní, neurogenní, septický, SIRS a anafylaktický.

Patofyziologie - Cirkulační šok 4

16 min 20 sec

přehrát

Vysvětlení jednotlivých fází šoku.

Patofyziologie - Cirkulační šok 5

11 min 26 sec

přehrát

Tabulka srovnávající kompenzační fázi u různých typů šoku.

Patofyziologie - Akutní koronární syndrom

14 min 21 sec

přehrát

Úvod k videím o AKS. Vysvětlení pojmů: Ischemie, hypoxie, hypoxémie AP, AIM.

Patofyziologie - Akutní koronární syndrom 2

14 min 53 sec

přehrát

Angina pectoris. Vysvětlení rozdílů: Námahová, nestabilní, Prinzmetalova/variantní. Změny na EKG.

Patofyziologie - Akutní koronární syndrom 3

22 min 44 sec

přehrát

AIM a změny na EKG. Vysvětlení rozdílu: Non-Q , non-STEMI vs. Q, STEMI infarkt myokardu.

Patofyziologie - Akutní koronární syndrom 4

13 min 5 sec

přehrát

Elevace a deprese ST, předpokládaná lokalizace ischemického či nekrotického ložiska. Diafragmatický infarkt, infarkt přední stěny, Prinzmetalova angina.

Patofyziologie - Akutní koronární syndrom 5

7 min 23 sec

přehrát

Hrotnaté T, elevace ST, patologické Q, koronární T

Patofyziologie - ABR 1

14 min 58 sec

přehrát

Úvod k videím o ABR, vysvětlení základních pojmů jako: pH, Henderson Hasselbalchova rovnice, metabolická a respirační acidóza a alkalóza.

Patofyziologie - ABR 2

20 min 49 sec

přehrát

Video vysvětlující souvislosti mezi ABR, laktátovou acidózou, hypokalcémií, akutní tubulární nekrózou a renální osteopatií.

Patofyziologie - ABR 3

21 min 20 sec

přehrát

ABB, druhy pufrovacích systémů, hyperventilace, Kussmaulovo dýchání, kompenzační systémy organizmu ve spojitosti s ABR.

Patofyziologie - ABR 4

17 min 25 sec

přehrát

CHOPN v souvislosti s ABR. Respirační acidosa, chronická bronchitida, emfyzém, bronchiektázie, astma.

Patofyziologie - ABR 5

14 min 5 sec

přehrát

Názorné vysvětlení možných změn iontů v organizmu s využitím iontových sloupců.

Patofyziologie - ABR 6

7 min 15 sec

přehrát

Příklady, výpočty ABB za využití pCO2, HCO3-, vyhodnocení MAC, MAL, RAC a kompenzace.

Patofyziologie - ABR 7

19 min 15 sec

přehrát

Souhrnné video na téma metabolická a respirační alkalóza a acidóza. Ovlivnění výsledku při hyperventilaci a hypoventilaci, zvracení a průjmu.

Patofyziologie - ABR výpočty 1

33 min 56 sec

přehrát

Toto video vám poskytne vzorce pro odhad kompenzace acidobazické rovnováhy a popíše různé typy poruch, včetně jejich parametrů.

Patofyziologie - ABR výpočty 2

23 min 10 sec

přehrát

Toto video se zaměřuje na acidobazickou rovnováhu a její poruchy, včetně kazuistik spojených s emfyzémem, hyperventilací, otravou aspirinem, diabetem mellitem a bulimií.

Patofyziologie - ABR výpočty 3

18 min 30 sec

přehrát

Toto video se zaměřuje na acidobazickou rovnováhu a její poruchy u dehydratovaných pacientů s DM, včetně laktátové acidózy, ketoacidózy, hypokalemie a možné dezorienace spojené s hyperglykemickým komatem.

Patofyziologie - Voda a ionty, osmolarita

20 min 11 sec

přehrát

V tomto videu se zabýváme metabolismem vody a jeho regulací v organismu, včetně důležitých pojmů jako jsou osmolarita, tonicita, hypo a hypernatremie, glukóza, urea, sekrece ADH a jejich vliv na stav žízně a rovnováhu tekutin v těle.

Patofyziologie - Primární hyperaldosteronismus

21 min

přehrát

Toto video přehledně prezentuje primární hyperaldosteronismus (Connův syndrom) a jeho klíčové aspekty, také se zaměřuje na příznaky a možné komplikace, poskytuje informace o léčebných možnostech.

Patofyziologie - Cushingova nemoc

17 min 21 sec

přehrát

Toto video přináší přehled o Cushingově syndromu, zahrnující hyperkortizolismus, sekundární hyperaldosteronismus, sekundární hypertenzi a také se zaměřuje na klinické příznaky.

Patofyziologie - Sekundární hyperaldosteronismus

9 min

přehrát

Videosekvence objasňující souvislosti sekundárního hyperaldosteronismu s metabolizmem vody, sekundární hypertenzí, renovaskulární hypertenzí, Cushingovou nemocí a levostranným srdečním selháním.

Patofyziologie - Addisonova choroba

14 min 39 sec

přehrát

Video objasňuje Addisonovu chorobu, vzácné onemocnění způsobené nedostatečnou funkcí nadledvin, která se projevuje nedostatkem kortizolu a aldosteronu.

Patofyziologie - SIADH

14 min 37 sec

přehrát

Video vysvětluje syndrom neadekvátního vylučování antidiuretického hormonu (SIADH), který je charakterizován nadměrnou sekrecí ADH a způsobuje příznaky jako hyponatrémie a narušení rovnováhy tekutin v těle.

Patofyziologie - Diabetes insipidus

10 min 25 sec

přehrát

Vysvětlení rozdílů: Centrální a periferní diabetes insipidus, psychogenní polydipsie.

Patofyziologie - Edémy

13 min 26 sec

přehrát

Mechanismy edému, vodní metabolismus, jaterní cirhóza, nefrotický syndrom, zvýšená permeabilita kapilár.

Patofyziologie - Tři pacienti s hypernatremií

34 min 40 sec

přehrát

Naučné srovnání tří pacientů, názorné vysvětlení problematiky.

Patofyziologie - Tabulka osmolarity a hydratace

27 min 10 sec

přehrát

Přehledná tabulka osmolarity ve vztahu k hydrataci.

Patofyziologie - Diabetes mellitus a osmolarita

7 min 44 sec

přehrát

Video vysvětlující vztah mezi diabetem mellitem a osmolaritou v jednoduché a srozumitelné formě.

Patofyziologie - Kalcium 1

7 min 27 sec

přehrát

Úvodní vysvětlující tabulka. Funkce hormonů: parathormon, kalcitriol, kalcitonin

Patofyziologie - Kalcium 2

29 min 24 sec

přehrát

Důležité poznámky k metabolismu kalcia. Primární hyperparatyreosa, nádory prsu, mnohočetný myelom.

Patofyziologie - Kalcium 3

23 min 16 sec

přehrát

Video na téma: Primární a sekundární hyperparatyreoidismus, mnohočetný myelom a související renální nedostatečnost.

Patofyziologie - Metabolismus železa

10 min 3 sec

přehrát

Důležité souvislosti a procesy v metabolismu železa.

Patofyziologie - Hemoglobinopatie

9 min 35 sec

přehrát

Různé typy hemoglobinu a patologie vztahující se k hemoglobinu: srpkovitá anémie, thalassemia major et minor.

Patofyziologie - Přímý Coombsův test

2 min 19 sec

přehrát

Vysvětlení přímého Coombsova testu.

Patofyziologie - Methylmalonová kyselina

5 min 36 sec

přehrát

Využití detekce MMA a s tím související deficit vitamínu B12 při megaloblastické anémii.

Patofyziologie - Definice anémie

5 min 5 sec

přehrát

Definice anémie, hematokrit, infarkt myokardu

Patofyziologie - Typy anemií - přehled

12 min 21 sec

přehrát

Komplexní zmapování typů anemií.

Patofyziologie - Mikrocytární anémie

17 min

přehrát

Mikrocytární anémie a její podtypy.

Patofyziologie - Makrocytární anémie

16 min 24 sec

přehrát

Makrocytární anémie. Příčiny vzniku, důsledky.

Patofyziologie - Hemostáza

1 hod 20 min 22 sec

přehrát

Video shrnující problematiku týkající se hemostázy.

Patofyziologie - EKG 1

10 min 8 sec

přehrát

Úvod k videím o EKG, osnova, vysvětlení základních pojmů: převodní systém srdce, SA uzel, AV uzel, Hisův svazek...

Patofyziologie - EKG 2

13 min 40 sec

přehrát

Informativní video o srdečních rytmech.

Patofyziologie - EKG 3

7 min 37 sec

přehrát

Sinusové rytmy, supraventrikulární rytmy, sick sinus syndrom. SVT, fibrilace síní, flutter síní.

Patofyziologie - EKG 4

26 min 18 sec

přehrát

Vysvětlení pojmů: Extrasystoly: síňové (supraventrikulární), komorové. Kompletní a nekompletní kompenzační pauza. Komorová tachykardie, fibrilace komor, kardioverze, defibrilace.

Patofyziologie - EKG 5

14 min 3 sec

přehrát

Toto video vám poskytne důkladný pohled na AV bloky.

Patofyziologie - EKG 6

15 min 19 sec

přehrát

Toto video se zaměřuje na různé srdeční poruchy, včetně sinusové tachykardie a bradykardie, atriálních tachykardií (sínových/supraventrikulárních), flutteru síní, fibrilace síní a mnoho dalšího.

Patologie - Vaskulitidy

15 min 41 sec

přehrát

Obrázkové video s příběhem k zapamatování vaskulitid ke zkoušce z patologie.

Patologie - Nádory jícnu

4 min 25 sec

přehrát

Obrázkové video s příběhem k zapamatování nádorů jícnu ke zkoušce z patologie.

Patologie - Neuroedokrinní neoplázie

7 min 30 sec

přehrát

Obrázkové video s příběhem k zapamatování NET a NEC ke zkoušce z patologie.

Nádory štítné žlázy, příštitných tělísek a endokrinní složky pankreatu

8 min 56 sec

přehrát

Obrázkové video s příběhem k zapamatování nádorů ŠŽ, příštitných tělísek a endokrinnní složky pankreatu ke zkoušce z patologie.