Již se registrovalo 7073 mediků a lékařů.

Všeobecné obchodní podmínky výukového portálu Eduportál

Výukový portál Eduportál je provozován společností Po medině s.r.o, IČ: 14250420, sídlem Hlavní 1434, Poštorná, 691 41 Břeclav, a slouží zejména k podpoře kvalitnější výuky studentů lékařských fakult v ČR a jejich následnému lepšímu uplatnění v praxi. Eduportál umožňuje studentům využívat na něm umístěné výukové materiály s následujícími podmínkami.

 

1. Všechny materiály umístěné na výukovém portálu Eduportál jsou zdarma a slouží ke sdílení dobrých zdrojů ke studiu mezi studenty a absolventy lékařských fakult po celé České republice a Slovensku.

2. Uživatelé výukového portálu Eduportál mohou jeho prostřednictvím dle potřeby vkládat či stahovat jednotlivé materiály.

3. Tým Po medině neodpovídá za faktickou správnost materiálů kromě těch, které sám vyprodukuje, a které jsou takto označeny.

4. Materiály jsou na Eduportálu sdíleny mezi studenty anonymně a mohou být nahrány jen takové materiály, ke kterým vkládající uživatel vlastní autorské právo nebo získal souhlas od autora. Po medině z podstaty výše uvedeného neodpovídá (a nepřezkoumává) za autorská práva u souborů nahraných jeho uživateli.

5. V případě porušení autorského práva u konkrétního materiálu lze toto sdělit týmu Po medině na e-mailové adrese info@pomedine.cz. Následně po vyhodnocení relevance požadavku bude takto označený materiál z Eduportálu odstraněn.

6. Po medině si vyhrazuje právo vyřadit z výukového portálu Eduportál materiály, které neodpovídají hodnotám a kvalitativním požadavkům tohoto portálu.

7. Materiály získané z výukového portálu Eduportál nemohou být uživateli využity ke komerčním účelům.  

 

Tyto obchodní podmínky jsoplatné a účinné ode dne 18.12.2022

 

Po medině s.r.o – provozovatel výukového portálu Eduportál