Již se registrovalo 6965 mediků a lékařů.

Patofyziologie - Akutní koronární syndrom

14 min 21 sec

Úvod k videím o AKS. Vysvětlení pojmů: Ischemie, hypoxie, hypoxémie AP, AIM.