Již se registrovalo 7073 mediků a lékařů.

Patofyziologie - Vědomí 3

14 min 58 sec

Apalický syndrom, vegetativní stav, trauma mozku, cévní mozková příhoda, difuzní axonální poranění (DAP).