Již se registrovalo 5695 mediků a lékařů.

Embryologie - Hlava fétu (plodu)

14 min 1 sec

FFix it! Vzdělávací video od MUDr. Andrey Felšöové.