Již se registrovalo 5695 mediků a lékařů.

Patologie - Germinální nádory

53 min 59 sec

FFix it! Přednáška od MUDr. Ondřeje Fabiána, Ph.D.