Již se registrovalo 6965 mediků a lékařů.

Patologie - Germinální nádory (CZ)

53 min 59 sec

FFix it! Přednáška od MUDr. Ondřeje Fabiána, Ph.D.