Již se registrovalo 7122 mediků a lékařů.

Patofyziologie - CMP 2

13 min 20 sec

Vyšetření využívaná při diagnostice CMP (MRI vs. CT, trombolýza, mechanická tromboektomie, MERCI)