Již se registrovalo 6178 mediků a lékařů.
Soudní lékařství
TOP Soudní lékařství
Soudní lékařská traumatologie 5x
TOP Vypracované otázky 1.LF UK
Vypracované otázky ke zkoušce ze soudního lékařství na 1.LF UK 0x
TOP Poškození a smrt z nedostatku potravy a vody
Stručný popis poškození a smrti organismu z nedostatku vody a tekutin ke zk. 0x
TOP Medicína a trestní právo
Základy trestního práva v medicíně 0x
TOP Smrt ve vodě- utonutí
Teorie plus patologický nález při smrti z utonutí. 0x
Vypracované otázky 1.LF UK
Vypracované otázky ke zkoušce ze soudního lékařství na 1.LF UK 0x
Vypracované otázky LFHK
Vypracované otázky na soudní LFHK 0x
Vypracované otázky ze soudního lékařství LFP
vypracované otázky ze soudního lékařství LFP - materiál ke zkoušce 0x
Vypracované otázky OSU
Vypracované otázky na OSU ke zkoušce 0x
Prohlídka těla
Výpisky k prohlídce těla zemřelého, pitvě, průvodnímu listu, mlčenlivosti a oznamovací povinnosti. 0x
Pitva- doba smrti a ohledání těla
Výpisky k soudní pitvě 0x
Přirozená smrt
Výpisky z přednášky 0x
Znalecká činnost - klasifikace poranění
Výpisky ke klasifikaci poranění 0x
Dušení, utonutí a střelná poranění
Výpisky k dušení, utonutí a ke střelným poraněním 0x
Dopravní, pracovní a hromadné nehody
Klasifikace a způsob poranění u různých nehod. 0x
SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ - vypracky - LF MUNI
Vypracované otázky pro zkoušku ze soudního lékařství. Materiál je vytvořen zejména pro studenty LF MUNI. 0x
2.LF Vypracované otázky - soudní lékařství
Materiál ke zkoušce 0x