Již se registrovalo 6965 mediků a lékařů.
Sociální lékařství a hygiena
TOP Vypracované otázky 3.LF - obory preventivního lékařství
Vypracované otázky na 3.lf zahrnující --> Veřejné zdravotnictví, Zdraví dětí a mládeže, Epidemiologii, Obecnou hygienu, Pracovní lékařství, Tělovýchovné lékařství a Výživu 12x
TOP Hygiena, epidemiologie - státnice 3.LF
Skripta na 3.LF ke státnicím na HELP 9x
TOP Lékařská etika 3.LF
Skripta z lékařské etiky na 3.LF 7x
TOP Vypracované otázky ze sociálního lékařství LFP
vypracované otázky ze sociálního lékařství LFP 6x
TOP Sociální lékařství
Vypracované otázky ke zkoušce ze sociálního lékařství- LF UPOL 4x
Vypracované otázky 3.LF
Vyprqcované otázky z hygieny na 3.lf 2x
LF OSU - Otázky ke státnicím ze sociálního lékařství a hygieny
Materiál ke SRZ 2x
Vypracované otázky 1.LF - pracovní lékařství a toxikologie
Vypracované otázky z pracovního lékařství a toxikologie na 1.LF 3x