Již se registrovalo 6965 mediků a lékařů.
Právo
TOP Medicínske právo
Vypracované otázky ke státní zkoušce z medicínskeho práva- LF UPOL 4x
TOP LF OSU - Lékařské právo ke SRZ
Materiál ke SRZ 3x