Již se registrovalo 6178 mediků a lékařů.
Počítače
TOP Informatika - přehled termínů
Materiál vhodný k zápočtu z informatiky, 1. LF UK 2x
TOP Seznam pojmů
Seznam základních pojmů ke klasifikovanému zápočtu z informatiky 0x