Již se registrovalo 6965 mediků a lékařů.
Latina
TOP Základy psaní receptury
Přehledné základy psaní receptury 45x
TOP Gramatika
Materiál ke zkoušce z latiny 15x
TOP Pomocný slovník ke zkoušce 1.LF
Latinský slovník 11x
TOP Skriptum z latinské lékařské terminologie
Skriptum z latinské lékařské terminologie LF UPOL 10x
TOP Slovník latinské lékařské terminologie LFP
slovník latinské lékařské terminologie na LFP 7x
Latina gramatika 2
Gramatika ke zkoušce z latiny 4x
Latina teorie komplet
Vypracovaná teorie latina 6x
Slovník pro všeobecné lékařství (1. LF UK)
Materiál využitelný při učení během roku i před zkouškou, obsahuje důležité pojmy. 4x
Test z latiny
6x
Přehled slovotvorby + řecká slovíčka
Krátký materiál pro studium latiny 4x