Již se registrovalo 6479 mediků a lékařů.
Latina
TOP Základy psaní receptury
Přehledné základy psaní receptury 23x
TOP Gramatika
Materiál ke zkoušce z latiny 10x
TOP Pomocný slovník ke zkoušce 1.LF
Latinský slovník 7x
TOP Skriptum z latinské lékařské terminologie
Skriptum z latinské lékařské terminologie LF UPOL 6x
TOP Latina teorie komplet
Vypracovaná teorie latina 5x
Latina gramatika 2
Gramatika ke zkoušce z latiny 4x
Slovník pro všeobecné lékařství (1. LF UK)
Materiál využitelný při učení během roku i před zkouškou, obsahuje důležité pojmy. 3x
Test z latiny
4x
Přehled slovotvorby + řecká slovíčka
Krátký materiál pro studium latiny 1x
Slovník latinské lékařské terminologie LFP
slovník latinské lékařské terminologie na LFP 5x