Již se registrovalo 6479 mediků a lékařů.
Epidemiologie
TOP Vypracované otázky 3.LF - obory preventivního lékařství
Vypracované otázky na 3.lf zahrnující --> Veřejné zdravotnictví, Zdraví dětí a mládeže, Epidemiologii, Obecnou hygienu, Pracovní lékařství, Tělovýchovné lékařství a Výživu 3x
TOP Hygiena, epidemiologie - státnice 3.LF
Skripta na 3.LF ke státnicím na HELP 2x
TOP LF OSU - Vypracované otázky z epidemiologie
Materiál ke zkoušce 1x
TOP Vypracované otázky z epidemiologie LFP
vypracované otázky z epidemiologie LFP - materiál ke zkoušce 0x