Již se registrovalo 6965 mediků a lékařů.
Epidemiologie
TOP Vypracované otázky 3.LF - obory preventivního lékařství
Vypracované otázky na 3.lf zahrnující --> Veřejné zdravotnictví, Zdraví dětí a mládeže, Epidemiologii, Obecnou hygienu, Pracovní lékařství, Tělovýchovné lékařství a Výživu 12x
TOP Hygiena, epidemiologie - státnice 3.LF
Skripta na 3.LF ke státnicím na HELP 9x
TOP Vypracované otázky z epidemiologie LFP
vypracované otázky z epidemiologie LFP - materiál ke zkoušce 5x
TOP Epidemiologie SRZ
Vypracované otázky ke státní zkoušce z epidemiologie- LF UPOL 5x
TOP LF OSU - Vypracované otázky z epidemiologie
Materiál ke zkoušce 3x
Epidemiologie
Vypracované otázky z epidemiologie pro LF UPOL- VŠEO, ZUL 1x