Již se registrovalo 6906 mediků a lékařů.
Angličtina
TOP Vypracované otázky ke zkoušce z angličtiny LFP
vypracované okruhy ke zkoušce z angličtiny 71x
TOP Anatomical vs. layterm angličtina LFP
přehledné tabulky se souhrnem učiva zkratek, předpon a odvozováním slov 18x
TOP 2.LF Vypracované otázky z anglické terminologie
materiál ke zkoušce 12x