Již se registrovalo 6965 mediků a lékařů.
Anatomie
TOP Obrázky ke zkoušce z anatomie 1.LF
Materiály ke zkoušce z anatomie na 1.LF UK 215x
TOP Mnemotechnické pomůcky anatomie
Užitečné pomůcky ke zkoušce z anatomie 153x
TOP Zimní pitevna 3.LF
Skripta pro zimní pitevnu 3.LF 90x
TOP Vypracované otázky CNS- LF UPOL
Vypracované otázky z CNS ke zkoušce z anatomie 83x
TOP Topografie horní končetiny
Materiál ke zkoušce z anatomie Topografie horní končetiny 60x
Topografie těla
Skripta topografie těla 52x
Topografie hlavy
Materiál ke zkoušce z anatomie 31x
Syntopie ledviny
Popis syntopie ledvin 17x
Přehled svalů a anatomických krajin horní a dolní končetiny
Tento materiál má sloužit jako pomůcka pro zimní pitevní cvičení na 1.LF UK. Je zaměřen na anatomii horní a dolní končetiny tak, aby co nejpřehledněji a zároveň pokud možno stručně podal informaci o svalech, nervech a cévách končetin. 44x
Anatomické podklady výkonů v intenzivní péči
Tento dokument má seznámit studenty s anatomickými podklady výkonů a upozornit je na důležitá anatomická fakta a zdůvodnit tak i možné komplikace těchto výkonů. 9x
Anatomické názvosloví
Anatomické názvosloví 46x
Svaly horní končetiny
Materiál ke zkoušce z anatomie, obsahuje fotografie svalů i s popisy 28x
Topografie GIT
Přehled arteriálního, venózního, mízního a nervového zásobení, vývoj a vztah k okolí jednotlivých částí GITu. 28x
Topografie pohlavního systému
Přehled arteriálního, venózního, mízního a nervového zásobení, vývoj a vztah k okolí jednotlivých částí PS. 38x
Topografie močového systému
Přehled arteriálního, venózního, mízního a nervového zásobení, vývoj a vztah k okolí jednotlivých částí močového systému. 13x
Kosti lebky
Popsané kosti lebky 29x
III. Splanchnologie, kardiovaskulární, endokrinní a mízní systém
Skriptum ke zkoušce z anatomie. Vytvořeno autory z Anatomického ústavu LF OSU. 16x
Neuroanatomie
Přehledný soubor poznámek k neuroanatomii. 42x
Přehled topografické anatomie lidského těla
Přehledný materiál z dílny Ostravské univerzity. Obsahuje schémata s popisy 30x
Pitevna- 3 LF UK
Svaly hlavy a krku, trupu, zad, břišní, pánevního dna a jejich fascie. 40x
Ligamenta tabulka
ligamenta tabulka 24x
Vypracované otázky z topografické anatomie
vypracované otázky z topografické anatomie 15x
Vypracované otázky z topografické anatomie - smysly
vypracované otázky z topografické anatomie - smysly 5x
Vypracované otázky ke zkoušce z anatomie LFP
vypracované otázky ke zkoušce z anatomie LFP 58x
Výpisky k popitevnímu zkoušení LFP
výpisky k popitevnímu zkoušení LFP s obrázky 45x
Lebka
materiál k tématu lebka - popis obrázků, kosti, švy, otvory 27x
Dýchací systém anatomie + histologie
Krátký materiál ke studiu anatomie (+histologie) 18x
Krevní oběh plodu
Krátký materiál pro studium anatomie 6x
Cévy + lymfa plic
Krátký materiál pro studium anatomie 5x
Obrny nervů HK a DK
Přehled obrn nervů pro horní a dolní končetinu 3x
Tipy a pomůcky - končetiny
Tipy a pomůcky pro studium svalů a topografii končetin 44x
Prostory lebky - topografie
Materiál pro zkoušení z lebky 12x
Tabulky svalů pro tisk
Pomůcka pro studium anatomie svalů 20x
Srdce - anatomie
Materiál ke zkoušení ze srdce 20x
Anatomie - TOPOGRAFIE 1 - LF MUNI
Výukový materiál, který Ti poskytne souhrn informací sloužící k pochopení topografické anatomie. Jedná se o vypracované otázky odpovídající otázkám na LF MUNI. 18x
Anatomie - SCHÉMATA - LF MUNI
Výukový materiál, který Ti poskytne souhrn nejdůležitějších anatomických schémat. Jedná se o nepodkročitelné minimum nutné ke zkoušce z anatomie! 23x
Anatomie - GIT LF MUNI
Výukový materiál, který Ti poskytné vypracované otázky k tématu GIT. Primárně vytvořen pro otázky na LF MUNI. 20x
Anatomie - CNS a SMYSLY LF MUNI
Výukový materiál, který Ti poskytne vypracované otázky k problematice CNS + smyslů. Vypracované otázky odpovídají otázkám na MUNI v Brně. 20x
Anatomie - KOSTI - LF MUNI
Výukový materiál, který Ti poskytne vypracované otázky na jednotlivé kosti lidského těla. Vypracované otázky odpovídají zejména otázkám na LF MUNI. 20x
Anatomie - KLOUBY - LF MUNI
Výukový materiál, který Ti poskytne jak obecný popis kloubů, tak i specifický popis jednotlivých kloubů. Vypracované otázky odpovídají otázkám na LF MUNI. 13x
Anatomie - PNS - LF MUNI
Výukový materiál, který Ti poskytne vypracované otázky k problematice PNS. Vypracované otázky odpovídají zejména otázkám na LF MUNI. 19x
Anatomie - TOPOGRAFIE 2 - LF MUNI
Výukový materiál, který Ti poskytne souhrn informací sloužící k pochopení topografické anatomie. Jedná se o vypracované otázky odpovídající otázkám na LF MUNI. 10x
Anatomie - svaly - LF MUNI
Výukový materiál, který Ti poskytne souhrn všech svalů lidského těla. Najdeš zde popis svalů včetně odstupu, úponu, inervace i funkce. Jedná se o vypracované otázky převážně pro LF MUNI. 22x
Hlavové nervy
hlavové nervy - výpisky, obrázky, pomůcky 31x
Orgány - cévy a nervy
Pomůcka při studiu anatomie orgánových soustav 22x
Anatomie - SCHÉMATA HLAVOVÝCH NERVŮ
Výukový materiál, který Ti pomůže se naučit hlavové nervy pomocí názorných schémat. 31x
LFHK Vypracované otázky z Anatomie
Materiál ke zkoušce 39x
Klinická anatomie hlavy a krku LF UPOL
Klinická anatomie hlavy a krku LF UPOL 5x
Vypracované otázky pro 4. ročník 1.LF
Vypracované otázky z klinické anatomie pro 4. ročník 1.LF 5x
Svalové tabulky komplet
Svalové tabulky pro svaly DK, HK, hrudníku, břicha, hřbetu, dna pánevního a hráze, žvýkací svaly, svaly dutiny ústní a hrtanu. 5x
Kosti a klouby HK, DK shrnutí
Shrnutí kostí a kloubů HK, DK (výpisky z Čiháka) 6x
Portokavální a kavokavální anastomózy
Materiál pro pochopení portokaválních a kavokaválních anastomóz. 10x
Topografie horní končetiny, regio deltoidea et scapularis
Topografie vhodná na pitevnu. 4x
Topografie dolní končetiny
Topografie vhodná na pitevnu. 1x
Artérie + vény
Výpisky k tématu s popisy obrázků. 21x
Hlavové nervy+ míšní nervy+ PNS
Krátky materiál pro studium anatomie 16x
Lymfatický systém+ topografie
Přehled topografie mízní soustavy včetně vývoje, kliniky a patologií. 2x