Již se registrovalo 6178 mediků a lékařů.
Anatomie
TOP Obrázky ke zkoušce z anatomie 1.LF
Materiály ke zkoušce z anatomie na 1.LF UK 84x
TOP Mnemotechnické pomůcky anatomie
Užitečné pomůcky ke zkoušce z anatomie 51x
TOP Letní pitevna 3.LF
Skripta na letní pitevnu 3.LF 35x
TOP Anatomické názvosloví
Anatomické názvosloví 34x
TOP Svalové tabuľky HK
Svalové tabulky horní končetiny 23x
Vény
Vény, materiál ke zkoušce z anatomie 0x
Topografie těla
Skripta topografie těla 15x
Topografie horní končetiny
Materiál ke zkoušce z anatomie Topografie horní končetiny 10x
Topografie hlavy
Materiál ke zkoušce z anatomie 9x
Syntopie ledviny
Popis syntopie ledvin 11x
Svalové tabuľky DK
Svalové tabulky dolní končetiny 6x
Přehled svalů a anatomických krajin horní a dolní končetiny
Tento materiál má sloužit jako pomůcka pro zimní pitevní cvičení na 1.LF UK. Je zaměřen na anatomii horní a dolní končetiny tak, aby co nejpřehledněji a zároveň pokud možno stručně podal informaci o svalech, nervech a cévách končetin. 8x
Vypracované otázky CNS- LF UPOL
Vypracované otázky z CNS ke zkoušce z anatomie 13x
Anatomické podklady výkonů v intenzivní péči
Tento dokument má seznámit studenty s anatomickými podklady výkonů a upozornit je na důležitá anatomická fakta a zdůvodnit tak i možné komplikace těchto výkonů. 4x
Svaly hrudní
Materiál ke zkoušce z anatomie 4x
Svaly horní končetiny
Materiál ke zkoušce z anatomie, obsahuje fotografie svalů i s popisy 5x
Svaly dna pánevního, hráze
Materiál vhodný ke zkoušce z anatomie 5x
Svaly břicha
Materiál ke zkoušce z anatomie 3x
Topografie GIT
Přehled arteriálního, venózního, mízního a nervového zásobení, vývoj a vztah k okolí jednotlivých částí GITu. 5x
Topografie pohlavního systému
Přehled arteriálního, venózního, mízního a nervového zásobení, vývoj a vztah k okolí jednotlivých částí PS. 13x
Topografie močového systému
Přehled arteriálního, venózního, mízního a nervového zásobení, vývoj a vztah k okolí jednotlivých částí močového systému. 4x
Svaly hřbetní
Materiál ke zkoušce z anatomie 3x
Svaly dutiny ústní
Materiál vhodný ke zkoušce z anatomie 6x
Svaly hrtanu
Materiál ke zkoušce z anatomie 4x
Regio femoris anterior
Materiál ke zkoušce z anatomie. Topografie 6x
Regio antebrachii anterior
Materiál ke zkoušce z anatomie. Topografie 3x
Regio brachii anterior
Materiál ke zkoušce z anatomie. Topografie 5x
Regio brachii posterior
Materiál ke zkoušce z anatomie. Topografie 4x
Regio cruris anterior
Materiál ke zkoušce z anatomie. Topografie 3x
Regio deltoidea et scapularis
Popis regio deltoidea et scapularis na pitevnu. 3x
Regio dorsum manus
Popis regio dorsum manus na pitevnu. 5x
Regio dorsum pedis
Popis regio dorsum pedis na pitevnu. 4x
Regio femoris posterior
Popis regio femoris posterior na pitevnu. 5x
Regio retromalleolaris lateralis
Popis Regio retromalleolaris lateralis na pitevnu. 4x
Regio retromalleolaris medialis
Popis Regio retromalleolaris medialis na pitevnu. 3x
Kosti lebky
Popsané kosti lebky 3x
III. Splanchnologie, kardiovaskulární, endokrinní a mízní systém
Skriptum ke zkoušce z anatomie. Vytvořeno autory z Anatomického ústavu LF OSU. 5x
Topografie mízní soustavy
Přehled topografie mízní soustavy včetně vývoje, kliniky a patologií. 2x
Neuroanatomie
Přehledný soubor poznámek k neuroanatomii. 8x
Přehled topografické anatomie lidského těla
Přehledný materiál z dílny Ostravské univerzity. Obsahuje schémata s popisy 4x
Pitevna- 3 LF UK
Svaly hlavy a krku, trupu, zad, břišní, pánevního dna a jejich fascie. 4x
Ligamenta tabulka
ligamenta tabulka 5x
Vypracované otázky z topografické anatomie
vypracované otázky z topografické anatomie 3x
Vypracované otázky z topografické anatomie - smysly
vypracované otázky z topografické anatomie - smysly 2x
Vypracované otázky ke zkoušce z anatomie LFP
vypracované otázky ke zkoušce z anatomie LFP 17x
Výpisky k popitevnímu zkoušení LFP
výpisky k popitevnímu zkoušení LFP s obrázky 5x
Arterie
arterie - výpisky k tématu s popisky obrázků 5x
Vény
vény - výpisky k tématu s popisky obrázků 5x
Lebka
materiál k tématu lebka - popis obrázků, kosti, švy, otvory 3x
Lymfatický systém
Krátký materiál pro studium anatomie 4x
Dýchací systém anatomie + histologie
Krátký materiál ke studiu anatomie (+histologie) 3x
Krevní oběh plodu
Krátký materiál pro studium anatomie 2x
Cévy + lymfa plic
Krátký materiál pro studium anatomie 3x
Hlavové nervy
Krátký materiál pro studium anatomie 5x
Míšní nervy
Materiál ke studiu anatomie míšních nervů 3x
Obrny nervů HK a DK
Přehled obrn nervů pro horní a dolní končetinu 2x
PNS
Materiál ke studiu anatomie periferního nervového systému 5x
Tipy a pomůcky - končetiny
Tipy a pomůcky pro studium svalů a topografii končetin 7x
Portokavální anastomózy
Materiál pro pochopení portokaválních anastomóz 3x
Portokavální a kavokavální anastomózy
Materiál pro pochopení portokaválních a kavokaválních anastomóz 6x
Prostory lebky - topografie
Materiál pro zkoušení z lebky 3x
Otvory - lebka
Materiál ke zkoušení z lebky 6x
Tabulky svalů pro tisk
Pomůcka pro studium anatomie svalů 4x
Srdce - anatomie
Materiál ke zkoušení ze srdce 5x
Anatomie - TOPOGRAFIE 1 - LF MUNI
Výukový materiál, který Ti poskytne souhrn informací sloužící k pochopení topografické anatomie. Jedná se o vypracované otázky odpovídající otázkám na LF MUNI. 2x
Anatomie - SCHÉMATA - LF MUNI
Výukový materiál, který Ti poskytne souhrn nejdůležitějších anatomických schémat. Jedná se o nepodkročitelné minimum nutné ke zkoušce z anatomie! 3x
Anatomie - GIT LF MUNI
Výukový materiál, který Ti poskytné vypracované otázky k tématu GIT. Primárně vytvořen pro otázky na LF MUNI. 3x
Anatomie - CNS a SMYSLY LF MUNI
Výukový materiál, který Ti poskytne vypracované otázky k problematice CNS + smyslů. Vypracované otázky odpovídají otázkám na MUNI v Brně. 6x
Anatomie - KOSTI - LF MUNI
Výukový materiál, který Ti poskytne vypracované otázky na jednotlivé kosti lidského těla. Vypracované otázky odpovídají zejména otázkám na LF MUNI. 9x
Anatomie - KLOUBY - LF MUNI
Výukový materiál, který Ti poskytne jak obecný popis kloubů, tak i specifický popis jednotlivých kloubů. Vypracované otázky odpovídají otázkám na LF MUNI. 4x
Anatomie - PNS - LF MUNI
Výukový materiál, který Ti poskytne vypracované otázky k problematice PNS. Vypracované otázky odpovídají zejména otázkám na LF MUNI. 5x
Anatomie - TOPOGRAFIE 2 - LF MUNI
Výukový materiál, který Ti poskytne souhrn informací sloužící k pochopení topografické anatomie. Jedná se o vypracované otázky odpovídající otázkám na LF MUNI. 2x
Anatomie - svaly - LF MUNI
Výukový materiál, který Ti poskytne souhrn všech svalů lidského těla. Najdeš zde popis svalů včetně odstupu, úponu, inervace i funkce. Jedná se o vypracované otázky převážně pro LF MUNI. 3x
Hlavové nervy
hlavové nervy - výpisky, obrázky, pomůcky 7x
Orgány - cévy a nervy
Pomůcka při studiu anatomie orgánových soustav 7x
Anatomie - SCHÉMATA HLAVOVÝCH NERVŮ
Výukový materiál, který Ti pomůže se naučit hlavové nervy pomocí názorných schémat. 7x
LFHK Vypracované otázky z Anatomie
Materiál ke zkoušce 7x
Kosti a klouby HK shrnutí
Shrnutí struktur na kostech HK + popisy kloubů (výpisky z Čiháka) 8x
Klinická anatomie hlavy a krku LF UPOL
Klinická anatomie hlavy a krku LF UPOL 0x