Již se registrovalo 5695 mediků a lékařů.
Anatomie
TOP Anatomické názvosloví
Anatomické názvosloví 4x
TOP Topografie horní končetiny
1x
TOP Topografie hlavy
0x
TOP Veny
0x
TOP Přehled svalů a anatomických krajin horní a dolní končetiny
Tento materiál má sloužit jako pomůcka pro zimní pitevní cvičení na 1.LF UK. Je zaměřen na anatomii horní a dolní končetiny tak, aby co nejpřehledněji a zároveň pokud možno stručně podal informaci o svalech, nervech a cévách končetin. 0x
Topografie hlavy
0x
Veny
0x
Přehled svalů a anatomických krajin horní a dolní končetiny
Tento materiál má sloužit jako pomůcka pro zimní pitevní cvičení na 1.LF UK. Je zaměřen na anatomii horní a dolní končetiny tak, aby co nejpřehledněji a zároveň pokud možno stručně podal informaci o svalech, nervech a cévách končetin. 0x
Mnemotechnické pomůcky anatomie
0x
Svalové tabuľky DK
Svalové tabuľky 0x
Svalové tabuľky HK
Svalové tabuľky HK 0x