Již se registrovalo 7063 mediků a lékařů.

Saturační křivka

Základní informace o saturační křivce a pulzní oxymetrii.

Stáhnout