Již se registrovalo 6178 mediků a lékařů.

Studenti medicíny a absolventi