Již se registrovalo 6178 mediků a lékařů.
Ošetřovatelství
TOP Injekční aplikace léků
Materiál ke zkoušce z ošetřovatelství 6x
TOP Transfuze a její aplikace
Materiál ke zkoušce z ošetřovatelství. Aplikace transfuze 3x
TOP Podávání léků
Materiál ke zkoušce z ošetřovatelství 2x
TOP Cévkování
Materiál ke zkoušce z ošetřovatelství 2x
TOP Aplikace infuse
Materiál ke zkoušce z ošetřovatelství 2x
Typy nemocničních lůžek
Materiál ke zkoušce z ošetřovatelství 1x
Sledování fyziologických funkcí
Poznámky z ošetřovatelství 1x
Polohování nemocných
Materiál ke zkoušce z ošetřovatelství, využitelné i v praxi 0x
Podávání léků
Materiál ke zkoušce z ošetřovatelství 2x
Odběr biologického materiálu
Materiál ke zkoušce z ošetřovatelství 1x
Nosokomiální nákazy
Materiál ke zkoušce z ošetřovatelství 1x
Klysma
Materiál ke zkoušce z ošetřovatelství 1x
Insulin, heparin
Materiál ke zkoušce z ošetřovatelství 1x
Imobilizační syndom
Materiál ke zkoušce z ošetřovatelství 0x
Drainage
Materiál ke zkoušce z ošetřovatelství 1x
Desinfekce a sterilizace
Materiál ke zkoušce z ošetřovatelství 1x
Dekubity
Materiál ke zkoušce z ošetřovatelství 0x
Cévkování
Materiál ke zkoušce z ošetřovatelství 2x
Aplikace kyslíku
Materiál ke zkoušce z ošetřovatelství 1x