Již se registrovalo 6739 mediků a lékařů.
Histologie
TOP Vypracované otázky obecná histologie 1.LF
Vypracované otázky z histologie, část obecná 61x
TOP Obecná histologie
Materiály ke zkoušce z histologie 35x
TOP Vypracované otázky embryologie 1.LF UK
Vypracované otázky ke zkoušce z histologie a embryologie na 1.LF 28x
TOP Kompletní schémata z histologie a embryologie ke zkoušce - LFP
kompletní schémata z histologie a embryologie ke zkoušce - LFP 26x
TOP Histologie I- cytologie a obecná histologie LF UPOL
Vypracované otázky k ústní zkoušce z histologie. 25x
Svalová tkáň
Výpisky z přednášek 1.LF a učebnice. 4x
Vypracované otázky speciální histologie 1.LF
Vypracované otázky z histologie, část speciální 10x
Speciální histologie
Materiál ke zkoušce z histologie 4x
Pojiva
Výpisky z přednášek 1.LF a učebnice. 5x
Kost a osifikace
Výpisky z přednášek 1.LF a učebnice. 4x
Klasifikace oocytů
Typy vajíček podle množství a rozložení žloutku a podle způsobu rýhování. 2x
Histologie rtu, jazyka a zubu
Teorie i s mikroskopickým popisem. 5x
Histologická technika
Výpisky z přednášek 1.LF a učebnice. 10x
Epitely histologie
Výpisky z přednášek 1.LF a učebnice. 9x
Barvení histologických preparátů
Přehledné barvení histologických preparátů 12x
Histologie preparáty- 3 LF UK
Přehled histologických preparátů- 3 LF 6x
Modul buňka - embryologie 3.LF
Skripta na 3.lf pro 1. ročník 2x
Dýchací systém anatomie + histologie
Krátký materiál ke studiu anatomie (+histologie) 12x
Močový systém - histologie
Krátký materiál ke studiu histologie 1x
Pohlavní mužský systém - histologie
Krátký materiál ke studiu histologie 2x
Ženský pohlavní systém - histologie
Krátký materiál ke studiu histologie 4x
Embryologie GITu
Materiál ke studiu embryologie gastrointestinálního systému 4x
Embryologie tělních dutin
Materiál ke studiu embryologie tělních dutin 2x
Popsané preparáty k zápočtu LFP
obrázky preparátů s přehledným popisem 17x
Vypracované otázky ze speciální histologie - LFP
vypracované otázky ze speciální histologie - LFP 13x
Vypracované otázky z obecné histologie - LFP
Vypracované otázky z obecné histologie - LFP 12x
Vypracované otázky z embryologie - LFP
vypracované otázky z embryologie - LFP 15x
LFHK Vypracované otázky histologie
Materiál ke zkoušce 12x
Histologie - MIKROSKOPICKÁ ANATOMIE - vypracky - LF MUNI
Výukový materiál, který Ti pomůže s učivem histologie - mikroskopická anatomie. Jedná se o souhrn informací ze skript, učebnic a prezentací. Vytvořeno převážně pro studenty LF MUNI. 4x
LF OSU Vypracované otázky z histologie
Materiál ke zkoušce 15x