Již se registrovalo 6965 mediků a lékařů.
Histologie
TOP Vypracované otázky obecná histologie 1.LF
Vypracované otázky z histologie, část obecná 66x
TOP Obecná histologie
Materiály ke zkoušce z histologie 37x
TOP Vypracované otázky embryologie 1.LF UK
Vypracované otázky ke zkoušce z histologie a embryologie na 1.LF 35x
TOP Kompletní schémata z histologie a embryologie ke zkoušce - LFP
kompletní schémata z histologie a embryologie ke zkoušce - LFP 28x
TOP Histologie I- cytologie a obecná histologie LF UPOL
Vypracované otázky k ústní zkoušce z histologie. 28x
Vypracované otázky speciální histologie 1.LF
Vypracované otázky z histologie, část speciální 11x
Speciální histologie
Materiál ke zkoušce z histologie 4x
Histologie rtu, jazyka a zubu
Teorie i s mikroskopickým popisem. 7x
Epitely histologie
Výpisky z přednášek 1.LF a učebnice. 11x
Histologie preparáty- 3 LF UK
Přehled histologických preparátů- 3 LF 8x
Modul buňka - embryologie 3.LF
Skripta na 3.lf pro 1. ročník 4x
Dýchací systém anatomie + histologie
Krátký materiál ke studiu anatomie (+histologie) 18x
Popsané preparáty k zápočtu LFP
obrázky preparátů s přehledným popisem 20x
Vypracované otázky ze speciální histologie - LFP
vypracované otázky ze speciální histologie - LFP 14x
Vypracované otázky z obecné histologie - LFP
Vypracované otázky z obecné histologie - LFP 12x
Vypracované otázky z embryologie - LFP
vypracované otázky z embryologie - LFP 17x
LFHK Vypracované otázky histologie
Materiál ke zkoušce 12x
Histologie - MIKROSKOPICKÁ ANATOMIE - vypracky - LF MUNI
Výukový materiál, který Ti pomůže s učivem histologie - mikroskopická anatomie. Jedná se o souhrn informací ze skript, učebnic a prezentací. Vytvořeno převážně pro studenty LF MUNI. 4x
LF OSU Vypracované otázky z histologie
Materiál ke zkoušce 22x
Barvení histologických preparátů a histologická technika.
Přehledné barvení histologických preparátů a histologická technika 0x
Svalová tkáň, pojiva, kost a osifikace
Výpisky z přednášek 1.LF a učebnice. 0x
Embyologie tělních dutin a gastrointestinálního systému.
Krátký ateriál ke studiu embryologie tělních dutin a gastrointestinálního systému. 0x
Močový systém, mužský a ženský pohlavní systém
Krátký materiál ke studiu histologie. 0x